Selvindsigt og selvledelse

Indhold

Dette modul, som både indgår i vores terapeutiske overbygningsuddannelse og i uddannelsen Den PisseGode (selv)Leder, er målrettet en vigtig del af dit livsmæssige fundament. Et fundament som dit autentiske jeg, dit gode selvværd og din selvrespekt bør hvile på, men som vi – desværre – ikke kan tage for givet.

Modulet handler specifikt om, at hjælpe dig til at forstå dig selv endnu bedre, men også hjælpe dig til at forstå andre. Modulet omhandler også mindsets, idet vi ikke kan forvente, at livet altid går lige godt, hvorfor evnen til at lede sig selv, bliver endnu vigtigere.

Modulet indeholder viden som vil være gavnlig for det almindelige menneske uanset din jobfunktion, men det kræver naturligvis at du har et ønske om at blive mere bevidst, og at du har modet til at konfrontere dig med de sider af dig selv, som måske er knapt så positive. Er du leder eller har et ønske om at blive det, er dette modul af en særlig vigtighed, for hvem kan i grunden have tillid til en leder, som ikke helt har styr på sig selv?

Modulet indeholder også strategier til at hjælpe dig med at opretholde et jævnt og stabilt energiniveau, så du kan opleve at komme hjem fra job fyldt op med energi, fremfor at føle dig drænet.

Indholdet støtter op omkring indeholder i bogen PisseGod Ledelse (se www.pissegodledelse.dk), og er også en del af det fundament som high performance teams skal bygges på.

Der indgår grundlæggende viden fra NLP (Neuro Linguistic Programming).

I NLP’en finder vi en række generelle forudsætninger, som det er afgørende, at man accepterer, for at kunne udøve NLP. Det er ret vigtigt at forstå disse forudsætninger (eller principper, om man vil), for de leder bl.a. til en dybere forståelse af NLP værktøjerne.

Metaprogrammer er indre “filtre” som du oplever verden gennem. Dvs. filteret indeholder de grundlæggende elementer som er en del af din personlighed. Ud over at blive bevidst om dine egne metaprogrammer, vil du også blive opmærksom på andre menneskers.

Submodaliteter er en detaljeret beskrivelse af vores repræsentationssystemer fordelt efter det visuelle, auditive, kinæstetiske, gustatoriske (smage), olfaktoriske (lugte) og auditivt digitale (der ikke er en menneskelig sans per se).

Submodaliteterne er byggestenene i vores “model af verden” og beskriver hvordan vi tænker om noget (som er noget andet end, hvad vi tænker om noget).

Vi sanser og oplever verden gennem vores 5 sanser: Visuelle, auditive, kinæstetiske, gustatoriske (smage), olfaktoriske (lugte). 

Det Auditiv digitale er ikke en sans som sådan, men handler mere om at have en indre dialog med sig selv og byggere mere på logik og mening.

Prædikater er sproglige udtryk som kan opdeles efter repræsentationssystemerne.

Du lærer om, hvordan vi alle har vores egen, unikke model af verden (og hvorfor). Det vil mindste tendenserne til, at man fortolker på det som andre siger og gør.

Kernekvadranten er en lille overskuelig model som linker dine kernekvaliteter med dine “allergier” (når du møder din modsætning). Det er en model som er meget nyttig mht. at gøre dig opmærksom på dine egne kernekvaliteter, ud fra dine oplevelser med andre mennesker.

Dunning Kruger effekten er et princip som fortæller, at tendensen går i retning af, at jo mindre vi mennesker ved om et emne, des mere har vi det med at overvurdere vores formåen indenfor emnet.

Regelmæssig selvrefleksion er vigtig hvis man vil lære sig selv rigtig godt at kende, og vi kommer omkring måder at gøre dette på.

De neurologiske (eller logiske) niveauer er en model fra NLP’en som forklarer hvordan vores sind er sammensat af forskellige lag, der – som udgangspunkt – altid vil søge mod harmoni og konsistens. Men som også – af og til – kan bevirke at der opstår en “disconnect”. 

Her går vi i detaljer med overbevisninger. Hvad er en overbevisning og hvordan dannes den? Modellen kan bruges til at danne nye overbevisninger som er mere støttende.

Her introducerer vi en model som består af 2 arketyper: Offeret og Krigeren. Der er tale om 2 forskellige mindsets. Modellen kan bruges til at lede sig selv bedre.

Hvad er sammenhængen mellem begreber som selvtillid, selvindsigt, selverkendelse, selvværd og selvrespekt? Ud over at forstå forskellene, lærer du om vejen til et bedre selvværd og – ultimativt – den gode selvrespekt, som er slutproduktet, som opstår når mindset/indstilling bruges ude i virkeligheden (gennem handling).

Værdier er også en del af NLP verdenen (de neurologiske niveauer), og udover at vi forklarer hvorfor de er vigtige, introducerer vi også begrebet “dyder” og gør rede for forskellen.

Det vil måske overraske dig at høre, at du har flere hjerner end den(dem) i hovedet. Vi gennemgår dem alle og kigger også på ubalancer som kan opstå.

Grundlæggende viden om hjernen og om bevidsthed vs. ubevidsthed og underbevidsthed samt den kritiske sans som beskytter os imod forandring udefra.

Hvad er et ego i grunden? Er egoet og selvet den samme enhed? Hvad er det vi skal passe på hvad angår ego’et.

En grundlæggenede forklaring til, hvad der sker, når hjernen går i alarmberedskab og fx skaber en angstfølelse. Omhandler både Amygdala samt de grundlæggende reaktioner: Kæmp, Flygt, Frys og lidt om, hvordan du kan bruge nogle teknikker til at slukke for alarmberedskabet igen.

Vi går også mere i dybden med emnet bevidsthed og inddrager viden om, hvordan man kan måle den. Omhandler også forskellen på power og force (tvang).

Forklaring til og eksempler på såkaldt kognitiv dissonans som er hjernens måde at håndtere uoverenstemmelser på mellem vores virkelighed og tankeopfattelse.

Om vigtigheden af at beskytte sig selv. Introduktion til et hypnotisk manuskrift og en filosofi, som kan bruges til at gøre dig mere bevidst om din selvbeskyttelse og til at rydde op i dit liv, hvis nogen eller noget er kommet for tæt på.

Også et begreb som bruges i NLP og som handler om at sætte tingene i en “anden ramme” dvs. anlægge et anerledes perspektiv. Ofte er der en skjult og overset gave i det, som umiddelbart forekommer os, at være en stor katastrofe. Du vil kunne anvende modellen til at bryde egne negative tanker og til at hjælpe andre mennesker ud af deres.

Introduktion af en lille analogi til at forklare, hvordan vi bygger et stærkt fundament under vores selvværd og selvrespekt.

Forklaring til, hvordan vi mennesker kan komme til at dræne os selv, ved at gøre for mange ting i parallel og en introduktion til, hvad du kan gøre i stedet for.

Datoer

Fredag d. 13. September kl. 9-17, Lørdag d. 14. September kl. 9-17, Søndag d. 15. September 2024 kl. 9-17.

Sted

Undervisningen foregår i lokaler hos Nibe Erhvervspark, Skalhuse 5, 9240 Nibe.

Hvis man har brug for overnatning kan der laves en aftale med Nibe Camping som også tilbyder overnatning i hytter. Kontakt os gerne, hvis du har ønske herom, og hvis du ikke har en makker.

Pris

DKK 6899,-

Der er flere muligheder for betaling:

1) Hele beløbet på een gang

2) Depositum på DKK 2000 plus resten 1 måned inden kursusopstart.

Diverse

Kurset er med morgenmad fredag, lørdag og søndag med start kl. 8:30 og uddannelsen inkluderer også frokost og snacks undervejs.

Modulet her indgår – såvel som flere andre moduler – i vores uddannelse “En PisseGod (selv)Leder”. Det skal bemærkes, at man ikke kan tage modulerne enkeltvis og opnå certifikat på gennemført uddannelse. Årsagen er, at der også indgår andre aktiviteter på uddannelsen så som studiegruppearbejde og eksamener. Vi kan dog tilbyde en prisreduktion på DKK 2500 pr. gennemført modul, hvis du du senere vælger at tage uddannelsen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com