FAQ

Hyppigt stillede spørgsmål

Her har du nogle af de mest almindelige spørgsmål som jeg modtager. Er dit spørgsmål ikke på listen skal du ikke tøve med at tage fat i mig.

Konventionelle behandlingstilbud som fx psykologer opererer primært indenfor klientens bevidsthed, hvor det hypnotiske arbejde derimod også tilgår det ubevidste og underbevidste (hvilket svarer til min. 90% af den samlede bevidsthed). Det er fx ikke altid at man er klar over, hvad der har skabt problemet, men svaret findes ofte i det underbevidste sind.

Hypnose er en indadvendt og fokuseret tilstand, som svarer meget til det du oplever, når du fx dagdrømmer eller udfører en handling, som er rutine for dig, og hvor hjernen “kører i tomgang”. I hypnosen er din kritiske sans nemmere at omgå, hvilket er nødvendig, når der skal skabes forandring. 

Der er flere niveauer af hypnotisk trance, lige fra et meget overfladisk niveau til dyb trance. Du kommer sandsynligvis til at opleve flere niveauer under dit forløb hos mig.

Jeg arbejder efter en særlig 5-faset model som sikrer, at vi får ryddet grundigt op efter problemet.

For et flertal af lidelser skal du derfor regne mellem 3 og 5 sessioner. Gennemsnittet er 4 sessioner.

Jeg bestræber mig på, at vi booker 4 sessioner inden egentlig opstart. Det gør jeg for at kunne sikre, at du overhovedet har en tid hos mig. 

Fra og med session nr. 2 kan vi dog sprede sessionerne lidt ud over tid, idet tiden også kan bidrage til noget godt.

Der er dog enkelte behandlinger, hvor jeg godt kan finde på at sige, at jeg enten vil kunne fikse problemet på en enkelt session, eller vil kunne finde ud af, om hypnosen overhovedet vil have nogen effekt.

Jamen det kan du! For du oplever faktisk at være trance adskillige gange i løbet af en vilkårlig dag. Det kan fx være, når du kører bil, og oplever lige pludselig at være fremme (din underbevidsthed har sikret, at du alligevel stoppede for de røde lys, og du betjener kobling og speeder helt uden at tænke nærmere over det). Du oplever det også, når du dagdrømmer, eller når du glider ind i søvnen om aftenen (du passerer gennem de hypnotiske lag). 

Alle med en normal IQ kan hypnotiseres, hvis de ønsker det.

Det som nemlig er nøglen er, at du giver dig selv lov til at gå i trance. Et menneske som er “på vagt” vil ikke gå i trance. Derfor er tillid et nøgleord.

Jeg oplever generelt at børn og unge mennesker er ENDNU nemmere at få i trance end andre. Jeg tænker, at det skyldes at der ikke er så mange lag af selvbeskyttelse, som vi behøver at “skrælle af”, og børn 0-7 år er mere eller mindre i trance størstedelen af tiden.

Man mener at omkring 10% af befolkningen er så sensitive omkring hypnosen, at de responderer ekstraordinært positivt på forslagene. For det meste er det godt, men det kan også betyde, at man også kommer til at udsætte sig selv for “spontan selvhypnose” udenfor kliniklokalet.

Jeg giver samme garanti som andre behandlere (læger, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter og div. alternative behandlinger).

Når det handler om mennesker findes der ingen garantier, for mennesker er ikke maskiner, og vi opererer indenfor noget som er ekstremt komplekst.

Det eneste jeg i reglen kan garantere dig for, er at jeg vil gøre mit ypperste for at hjælpe dig.

Jeg plejer at sige, at du skal ikke kæmpe imod mig, for så vinder DU. 

Sagt med andre ord: Jeg kan ikke få dig til at gøre noget, som du ikke ønsker. Det du muligvis har set under hypnoseshows, hvor man har fået folk til at “krydse almindelige grænser” er folk, som ØNSKER at blive set.

Omvend skal du heller ikke prøve på at hjælpe mig, for så ved jeg ikke med sikkerhed, om det er din underbevidsthed jeg har fat i.

Du skal blot slappe af i stedet og overlade det hypnotiske arbejde til dit underbevidste sind.

Hypnose handler egentlig blot om at følge et manuskript, om end det bør skræddersyes til klienten. Hypnose er et håndværk og  eet af de værktøjer jeg bruger, ligesom NLP er et andet. Ikke at nogen af værktøjerne skal forklejnes, for det er stærke redskaber. 

Alt det udenom, dvs. selve samtalen, er terapi. Det handler både om, jeg skal forstå din nuværende tilstand og dit problem, men lige så vigtigt, at jeg forstår hvilket mål du ønsker at sætte i stedet for.

Derudover foregår behandlingen også under samtalen, for du danner bevidsthed undervejs, om din udfordring, dit mål og dine muligheder. Det kan fx være, at lære at se på problemet fra et andet perspektiv.

Det er især når hypnosen/NLP’en kombineres med terapien, at der sker en helt masse forløsende.

Der findes flere forskellige hypnosedybder. Det er ingen forudsætning for en god behandling, at man har været i en “koma lignende tilstand”. Et flertal af klienter vil opleve, at de har fulgt med og kan huske hvad der foregik. Dog oplever en del klienter “tidsforvrængning”, at det generelt føles som kortere tid end det faktisk varede.

Du vil typisk opleve flere forskellige hypnosedybder under dit forløb hos mig.

Går du så dybt, at du kommer til at falde i søvn, vil jeg bringe dig tilbage til en knapt så dyb tilstand.

Vi mennesker kører meget mere på autopilot end de fleste tror. Minimum 90% af din samlede bevidsthed ligger – som isbjerget – under vandoverfladen. Dette kalder vi for “det ubevidste”. Den øverste del af det ubevidste kalder vi for det underbevidste. Selvom det er udenfor din bevidsthed er det underbevidste nemmere at flytte over i din bevidsthed end det rent ubevidste.

Mange af vores oplevelser og prægninger lagres i det ubevidste sind, og hjernen kan være kommet til, at lave nogle uhensigtsmæssige (og forkerte) koblinger mellem påvirkning og effekt, som du skal have hjælp til at komme ud af.

Hypnosen giver adgang til glemte oplevelser og påvirkninger, hvorfor vi oftest finder selve årsagen til problemet. Det ligger rigtig ofte helt tilbage til 0-7 års alderen, hvor vi var særligt disponerede for prægninger og påvirkninger.

Både NLP og hypnose handler også om at “omprogrammere” hjernen.

Jeg bestræber mig meget på at vise mine klienter, at det faktisk er deres egen power der sætter dem fri, og at de lærer at udnytte denne power.

Mange mennesker, som går rundt med fx angst / PTSD genoplever den traumatiserende situation igen og igen.

Forskellen mellem oplevelsen i kliniklokalet og udenfor er, at du kun oplever den kortvarigt, idet vi hurtigt opløser tilstanden.

Oven i dette er vi endvidere 3 tilstede: Dig, som du var da situationen opstod, dit ælde og højere udviklede jeg og så mig som terapeut.
Så nej, du bliver IKKE retraumatiseret, selvom oplevelsen kan være frygtelig og umiddelbart virke som ægte, når du er i hypnose.

Nej. Jeg vækker dig fra trancen. Hvis jeg, teoretisk set, forlod kliniklokalet, vil du vågne af dig selv på et tidspunkt. Ligesom du gør, når du sover.

Generelt 1 1/2 time, men sommetider op til 2 timer for første session (da der er meget vi skal nå).

Jeg er meget obs på at styre tiden, således at du kan overgive dig til trancen i tillid til, at du nok skal nå videre til andre aftaler.

Jeg kan berolige dig med, at du ikke rigtig kan gøre noget forkert. Der er kun feedback til mig som terapeut. Hvis noget ikke virker, gør jeg bare noget andet.

I langt de fleste tilbage ja. Jeg har dog også oplevet enkeltstående tilfælde hvor smerten knyttet til traumet er så voldsom, at det ubevidste sind ikke ønsker at give adgang.

Skulle det ske, vil jeg ændre strategien til, at vi så gør oplevelsen “flad” i stedet.

Ud over Dansk er jeg forholdsvis flydende på Engelsk.

Generelt er sproget meget afgørende i NLP og hypnose, hvilket desværre også stiller krav til de sproglige færdigheder, og det gælder både ens evne til at forstå og ens evne til at udtrykke sig. At man taler med accent er selvfølgelig OK.

Du skal derfor være på et forholdsvis flydende og “højt” niveau på enten Dansk eller Engelsk, ellers går det ud over kommunikationen og dermed effekten af behandlingen. 

Er du i tvivl, så lad os tage en snak om det, over telefonen.

Neuro Linguistic Programming eller “hjerneprogrammering”. Lyder måske voldsomt, men det handler om teknikker der baserer sig meget på sproglig opmærksomhed, og som har potentialet til at ændre på hjernens lagrede information. 

Der er rigtig meget overlap mellem NLP og hypnose, men NLP betinger ikke trance. Jeg synes dog at grænsen er flydende, for jeg oplever også tit, at folk selv glider ind i trancen, når jeg benytter NLP. At beherske NLP giver mig langt flere muligheder, når jeg arbejder med hypnose.

Jeg bruger NLP lige fra du kommer ind ad døren til du går, og du skal betragte det som noget der er fuldt integreret sammen med resten af sessionen.

Du bør ikke skele til “timeprisen” hvad angår behandling. For der ligger oftest flere år af dygtiggørelse bag teknikkerne og hvad angår fx rygestop har jeg haft større investeringer i tilknytning til min dygtiggørelse.

Jeg vil generelt råde dig til at spørge dig selv om, hvad det er VÆRD for dig at få løst dit problem, og i stedet glæde dig over, hvor hurtigt resultatet er opnået (hvis det skulle være tilfældet).

Lidt ligesom hos tandlægen: Ønsker du at rodbehandlingen tager 3 timer fremfor 10 minutter? 🙂 

Og husk at pris og kvalitet ofte følges ad.

Tænk lige over, om du ønsker at vise tillid til een, der ikke har gået vejen selv.

Det betyder ikke, at jeg har gennemgået hele registeret af psykologiske udfordringer, selvom jeg dog har været igennem flere, herunder et alvorligt stressforløb, det at arbejde med mit selvværd og så en større identitetskrise. Men det handler også om livserfaring.

Man kan ikke møde andre dybere end man har mødt sig selv” synger Fia i “A journey unfolding”, og det tror jeg på.

Der er stor forskel mellem de forskellige hypnoseterapeuters uddannelsesniveau. Nogle springer ud som terapeut efter 120 timer eller mindre, mens jeg selv har 2 års fokuseret uddannelse bag mig (se siden “om mig“) plus 6 større kurser i NLP og så en masse praktisk erfaring og relevant efteruddannelse: Jeg har 22 års ledelseserfaring, har arbejdet i mange år med at opnå større selvindsigt og det at kunne lede mig selv.

Jeg har også lyst til at nævne, at jeg er med til at uddanne nye hypnoseterapeuter. Jeg kan sagtens lære dig teorierne og teknikken. Og du vil også kunne få succes med det alene. Men der hvor skelet går mellem en middelmådig og en ekstraordinær terapeut er, hvor terapeuten også er i stand til at tappe ind i og at bruge sine intuitive evner.

Jeg arbejder med en bred vifte af problemstillinger, men qua min særlige faglige baggrund, har jeg ikke særlig meget erfaring med familie- og parterapi.

Derudover har jeg nogle etiske og moralske retningslinjer for, hvad jeg vil være med til. Fx kunne jeg aldrig drømme om at medvirke til noget, som skader andre mennesker.

Jeg bør også nævne, at jeg har forventninger til mine klienter. Du må ikke tro, at hypnosen er nogen form for magisk pille eller et “kvikfix”. Du kommer selv til at gøre det hårde arbejde, og så vil jeg forvente af dig, at du er tilstrækkelig motiveret, og at du er parat til at tage ansvar for din situation.

Jeg er også lidt forsigtig med at tage klienter som lider af skizofreni, boarderline, psykoser og i enkelte tilfælde også OCD (der hvor man ikke ønsker at afgive kontrollen til terapeuten). Svært medicinerede klienter kan også være problematisk, for du skal helst være i stand til at mærke dine egne følelser.

Det sker derfor at jeg afviser folk allerede i telefonen.

Er du i tvivl, så ring.

Jeg rådgiver ikke og min grundtilgang er, at din krop og dit sind har evnen til at hele af sig selv. Jeg skal blot hjælpe med at fjerne evt. blokader. Min tilgang er også “hjælp til selvhjælp” dvs. du kommer ud af forløbet med en større indsigt i dig selv og med kendskab til konkrete metoder til psykologisk førstehjælp og til selvledelse.

Vi ses på klinikken

Og husk, at intet fortæller så godt og indgående om noget, som at prøve det selv.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com