Relationskompetencer

Indhold

Dette modul, som både indgår i vores terapeutiske overbygningsuddannelse og i uddannelsen Den PisseGode (selv)Leder, er målrettet en vigtig del af dit livsmæssige fundament. Et fundament som dit autentiske jeg, dit gode selvværd og din selvrespekt bør hvile på, men som vi – desværre – ikke kan tage for givet.

Når vi begynder at forstå os selv og at evne at lede os selv bedre, kan vi bevæge os videre til at indgå i sociale sammenhænge så som personaleledelse, gruppe- eller teamarbejde. Ud over at skulle forholde os til os selv, må vi nu også forholde os til andre. Det giver nogle helt andre dynamikker. Hvordan bliver jeg bedre til at kommunikere så andre forstår mig? Hvad tænker jeg om andre mennesker (overbevisninger?) og er jeg klar over, om jeg fortolker på det jeg oplever og ser? Det starter med en grundlæggende forståelse af, at vi alle har vores egen, unikke model af verden (NLP).

High Performance teams handler om at give deltagerne de forudsætninger der skal til, for at finde og udleve det punkt hvor både trivsel og performance er maximeret og finder hinanden i et balancepunkt. Det handler bl.a. om psykologisk tryghed.

Vi vægter ligeledes det at give feedback. For feedback er nøglen til udvikling.

Der indgår grundlæggende viden fra NLP (Neuro Linguistic Programming).

Du lærer om, hvordan vi alle har vores egen, unikke model af verden og om hvad modellen består af.

Handler om, hvordan man bedst kommunikerer med andre som befinder sig et helet andet sted paradigmemæssigt.

Rapport er et begreb fra NLP som handler om, hvordan vi mennesker kan opleve resonans eller disresonans. 

Hvad vil det sige at pace og leade, og hvornår gør man det ene fremfor det andet? Vigtig viden når det handler om ledelse.

Opfattelsespositioner er nyttig i konfliktløsning og til at forstå ‘sagen’ fra andre sider. Du kan være i første person, anden person eller i tredje person.

Sætningskonstruktioner som kan bruges til at overtale såvel som styrke andre mennesker.

Om feedback og om måder at give og modtage feedback på.

Introduktion til begrebet psykologisk tryghed og om, hvorfor det er så afgørende i teamsamarbejde.

Teknik til at forestille sig en bestemt fremtid (at kunne tænke sig til tingene er en forudsætning for at kunne realisere det).

En model som beskriver 2 vidt forskellige måder at opfatte medarbejdere/kollegaer på hvad angår arbejde.

Hvad er forskellen mellem medfølelse og compassion? Hvad kan compassion bruges til?

Om forskellige “dybder” af lytning og hvad det gør ved os mennesker.

En gennemgang af en model som indeholder forskellige teamroller som man kan have præference for.

En model som handler om de faser et team går igennem fra dannelse til at de peaker.

Om normer og hvordan de er vigtige i teamsamarbejdet.

Forandringsblindhed er en ‘faldgruppe’ som et team skal være opmærksom på hvad angår deres mentale antagelser. Det kan i værste fald medføre, at teamet fejler.

Datoer

Fredag d. 22. November kl. 9-17, Lørdag d. 23. November kl. 9-17,  Søndag d. 24. November 2024 kl. 9-17.

Sted

Undervisningen foregår i lokaler hos Nibe Erhvervspark, Skalhuse 5, 9240 Nibe.

Hvis man har brug for overnatning kan der laves en aftale med Nibe Camping som også tilbyder overnatning i hytter. Kontakt os gerne, hvis du har ønske herom, og hvis du ikke har en makker.

Pris

DKK 6899,-

Der er flere muligheder for betaling:

1) Hele beløbet på een gang

2) Depositum på DKK 2000 plus resten 1 måned inden kursusopstart.

Diverse

Kurset er med morgenmad fredag, lørdag og søndag med start kl. 8:30 og uddannelsen inkluderer også frokost og snacks undervejs.

Modulet her indgår – såvel som flere andre moduler – i vores uddannelse “En PisseGod (selv)Leder”. Det skal bemærkes, at man ikke kan tage modulerne enkeltvis og opnå certifikat på gennemført uddannelse. Årsagen er, at der også indgår andre aktiviteter på uddannelsen så som studiegruppearbejde og eksamener. Vi kan dog tilbyde en prisreduktion på DKK 2500 pr. gennemført modul, hvis du du senere vælger at tage uddannelsen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com