Følelsernes hemmelige sprog

Indhold

Dette modul, som både indgår i vores terapeutiske overbygningsuddannelse og i uddannelsen Den PisseGode (selv)Leder, er målrettet en vigtig del af dit livsmæssige fundament. Et fundament som dit autentiske jeg, dit gode selvværd og din selvrespekt bør hvile på, men som vi – desværre – ikke kan tage for givet.

Modulet handler specifikt om menneskelige følelser og emotioner og vil lære dig det “sprog” som de taler for at meddele dig, at der bagved dem kan ligge opfyldte eller uopfyldte behov. Du lærer selvfølgelig om, hvad forskellen er på en følelse og en emotion, og du lærer om, hvordan alle følelser er motivation. Du lærer at skelne mellem følelses og ikke-følelsesord, og du lærer om, hvordan denne viden kan bruges til at forbedre din kommunikation med andre. Modulet omhandler også aflederadfærd, som er det vi tyer til, fremfor at opfylde det egentlige behov, som ligger bagved følelsen/emotionen. Vi vil berøre aspekter som kontrolbehov (kan man kontrollere sine følelser?) og samspillet med tankerne.

Indholdet støtter op omkring indeholder i bogen PisseGod Ledelse (se www.pissegodledelse.dk), og er også en del af det fundament som high performance teams skal bygges på.

Der indgår grundlæggende viden fra NLP (Neuro Linguistic Programming) og fra hypnosen.

Introduktion til, hvordan følelser kan være knyttet til både fortid, nutid og fremtid og hvordan samspillet er.

Hvordan alle følelser er motivation

Du lærer at en følelser er en fysisk oplevelse, mens en emotion er mere en indre oplevelse.

Her lærer du, hvordan vores følelser og emotioner er tæt knyttede til vores behov.

Om de 8 grundliggende (og generelle) følelser og hvordan de også har mere specifikke varianter.

Her lærer du om, hvordan det at man ikke adresserer den primære følelse (hvoraf der er 8) kan lede til frustration der igen kan lede til depression.

En lille nyttig model til at hjælpe dig til at forstå og adressere dine følelser/emotioner.

En nyttig model som du lærer og indøver for at skelne mellem fakta, følelser, fund og fremtid.

Vedr. Marshall Rosenbergs model om “Ikke Voldelig Kommunikation” som handler meget om at skelne mellem fakta, følelser og behov og om hvordan du kan bruge det til at forbedre din kommunikation.

Vi går dybere ind i kontrolaspekter omkring følelser og tanker, da illusionen om kontrol kan være frustrerende.

Du lærer om, hvordan du selv ejer dine emotioner, og at du ikke bare behøver at reagere pr. automatik, når du påvirkes negativt gennem en interaktion. Du lærer om, ikke at handle på en impuls.

Hvad er anti-skøbelighed for en størrelse og hvad er forskellen mellem at være anti-skrøbelig og robust? Vi kommer ind på opbygning af resiliens.

En gennemgang af, hvordan følelser + tanke svarer til henholdsvis bærebølge og modulation i radiosprog, og hvordan du udsender disse budskaber. Det bliver koblet til loven om tiltrækning (manifestation).

Hvordan begrebet “mestring” (af livet) spiller ind ift. livstilfredshed.

Aflederadfærd er når vi, fremfor at give os det vi egentlig har behov for, når vi mærker en følelse, afleder os selv (hvilket naturligvis ikke helt virker så godt). Du lærer at genkende hvad der er aflederadfærd og at bryde dit mønster.

Gennemgang af nogle af de hermetiske principper, hvor du lærer om hvordan universet fungerer, hvilket kan styrke dig, hvis du rammer en krise.

Om forskellen mellem “power” og “force” som kan styrke dine evner til at opnå det du ønsker.

En kort gennemgang af forskellige udtryk som naturloven (naturretten) anvender. Fokus vil være på polariteterne kærlighed (bevidsthed) og frygt (ubevidsthed).

Om hvordan hesten repræsenterer dine følelser og rytteren din fornuft. Du lærer også om, hvordan tingene helst skal være i balance.

Vi sætter emnet behovsudsættelse i fokus og forklarer hvorfor det er så centralt. Indgår i livsmæssig mestring.

Om hvordan man altid kan perspektivere ting og se på det i “en anden ramme”.

Forklaring til hvad projektioner er, og hvordan det oftest handler om noget vi genkender i os selv, men som vi projicerer over på andre. Du vil lære at genkende dem og at tage ejerskab på dem.

Her introduceres du til en model, hvor du kan sætte tingene ind i 3 cirkler, og hvad forskellen er mellem hvad du kan kontrollere og hvad du ikke kan kontrollere er.

En model som redegør for 7 forskellige grader af initiativtagning og selvbemyndigelse.

En introduktion til, hvordan vi mennesker har det svært med lineær tid, og hvordan vi kun kan være sikre på, at vi har et nu (intet er nogensinde skabt i fortiden eller i fremtiden).

Om forskellige grader af kompleksitet og hvordan de forskellige grader bedst takles.

Datoer

Fredag d. 25. Oktober kl. 13-17, Lørdag d. 26. Oktober kl. 9-17, Søndag d. 27. Oktober 2024 kl. 9-17.

Sted

Undervisningen foregår i lokaler hos Nibe Erhvervspark, Skalhuse 5, 9240 Nibe.

Hvis man har brug for overnatning kan der laves en aftale med Nibe Camping som også tilbyder overnatning i hytter. Kontakt os gerne, hvis du har ønske herom, og hvis du ikke har en makker.

Pris

DKK 6899,-

Der er flere muligheder for betaling:

1) Hele beløbet på een gang

2) Depositum på DKK 2000 plus resten 1 måned inden kursusopstart.

Diverse

Kurset er med morgenmad lørdag og søndag med start kl. 8:30 og uddannelsen inkluderer også frokost og snacks undervejs.

Modulet her indgår – såvel som flere andre moduler – i vores uddannelse “En PisseGod (selv)Leder”. Det skal bemærkes, at man ikke kan tage modulerne enkeltvis og opnå certifikat på gennemført uddannelse. Årsagen er, at der også indgår andre aktiviteter på uddannelsen så som studiegruppearbejde og eksamener. Vi kan dog tilbyde en prisreduktion på DKK 2500 pr. gennemført modul, hvis du du senere vælger at tage uddannelsen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com