Persondatapolitik

Formål med persondatapolitik for Hypnose Nord

Formålet med min persondatapolitik for Hypnose Nord er at beskrive min omgang med almindelige samt personfølsomme oplysninger og at orientere klienter om de – på området – gældende lovmæssige forhold i forhold til persondataforordningen.

Oplysninger jeg indsamler

Hvis du ønsker at købe ydelse fra mig, har jeg brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig mine services.

Hypnose Nord indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger min webside

– Indleder et behandlingsforløb (inkl. en forsamtale pr. telefon eller e-mail) i form af journalføring

– Kommunikerer med mig om en ydelse (telefon, e-mail, sms mv.)

– Indgår i et ONLINE forløb, hvor sessionen optages.

Jeg indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for forløbet, og jeg vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Hypnose Nord.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder jeg altid alle relevante lovbestemmelser.

Jeg vil kun opbevare dine persondata, så længe jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. Dvs. jeg destruerer de indsamlede oplysninger efter fuldtendt forløb, eller senest 3 måneder efter at du har været her sidst i det tilfælde, hvor jeg ikke har hørt mere fra dig.

Kategorier af oplysninger

Almindelige kontaktoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer (mobilnummer)
 • E-mail adresse.

Personfølsomme oplysninger (efter udfyldt samtykkeerklæring):

 • Beskrivelse af sygdomsforløb
 • Helbredsoplysninger
 • Oplysninger om medicinforbrug
 • Relevante uddannelsesforhold
 • Relevante arbejdsforhold
 • Relevante sociale- og familiære forhold
 • Terapeutens egne betragtninger og observationer ift. den gældende problematik

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.hypnose-nord.dk er Hypnose Nord, Skalhuse 5, 9240 Nibe, cvr nr. 32000738.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail indhenter jeg for at kunne kommunikere omkring den ydelse, som du har købt hos os (anvendes i mit bookingsystem). Dit mobilnummer og e-mailadresse kan bruges til at sende dig bekræftelser på de tider du har reserveret.

ONLINE forløb optages af sikkerhedsmæssige årsager, men destrueres umiddelbart efter endt forløb.

Generelt: Dine øvrige oplysninger vil blive slettet 12 måneder efter, at du har modtaget din sidste ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Jeg sælger ikke dine persondata til tredjemand, og jeg overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Jeg har min webside hosted hos Simply, som fungerer som min databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Simply’s datacentre, og min adgang er beskyttet vha. 2-faktor authentication.

MailChimp og EasyMe bruges som CRM system, og her lagrer jeg dit navn, din e-mail adresse og dit telefonnummer. Jeg anvender oplysninger til at udsende nyhedsbreve lejlighedsvist, men det fremgår klart at hver mail, at du til hver en tid selv kan melde fra.

Jeg anvender eksterne virksomheder som leverandører for at kunne levere klinikkens ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Mine databehandlere behandler kun personoplysninger efter min instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Jeg har indgået databehandleraftaler med mine databehandlere, hvilket samtidig er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Sikkerhedsforanstaltninger

Beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

 • Papiroplysninger opbevares i et aflåst brandskab
 • Elektroniske oplysninger er er beskyttet af kodeord og 2-factor authentication hvor muligt
 • Jeg opretholder en generel clean desk policy
 • Der anvendes alene databehandlere, som kan garantere at opfylde kravene i Databeskyttelseslovgivningen

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som jeg til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode mig om følgende:

 • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til min e-mailadresse info@hypnose-nord.dk.

Samtykkeerklæring

Jeg bruger denne samtykkeerklæring til at modtage dit tilsagn til bl.a. journalføring og opbevaring, hvor du samtidig erklærer dig enig i, at have læst og accepteret min persondatapolitik for Hypnose Nord.

Senest ændret d. 21. maj 2024.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com