Hypnoseterapeut – basisuddannelse

Indhold

Basisuddannelsen indeholder alt det der skal til, for at du kan praktisere hypnose på del- eller fuldtid. Det er vores grunduddannelse, som indeholder hele hypnosensterapiens fundament, men med hele 2 forskellige tilgange til hypnoseterapi. Uddannelsen indeholder betydeligt mere end mange kortere basisuddannelser, idet den er på 250 timer og både inkluderer en modulopbygget tilgang samt en 5-faset model som du kan anvende universelt med stor effekt. Modellen er et rigtig godt afsæt til alle de forskellige problemstillinger, som du vil løbe ind i som terapeut.

De 250 timer er også kravet for at blive optaget som RAB (Registrerede Alternative Behandlere) behandler og opfylder SKAT’s krav om 250 lektioner i ens grundfag, hvis du senere ønsker at blive momsfritaget (kræver derudover hvad der svarer til vores masterhypnoterapeut uddannelse så du samlet seti når op over 660 timer).

Uddannelsen til Certificeret hypnoterapeut – basisuddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at arbejde med hypnoterapi på del- eller fuldtid eller som blot ønsker at supplere din nuværende praksis (måske som psykolog, psykoterapeut, læge, tandlæge, redder eller anden terapeut). Hvis du derimod bare (hvilket ikke er overraskende) ønsker at tage uddannelsen pga. din selvudvikling, bør du overveje vores anden uddannelse “PisseGod (selv)Leder” da den lige præcis er tilpasset og målrettet en sådan form for selvudvikling.

Du lærer både hypnose og hypnoseterapi på denne uddannelse. At det er terapi betyder, at samtale er en del af behandlingen idet den bl.a. skaber bevidsthed hos klienten, og den muliggør en tilpasning til klienten.

Uddannelsen er livstransformerende idet den også går tæt på den enkelte kursist. Du vil selvfølgelig udfordre dig selv, men vil også blive udfordret af underviserne og dine medkursister. Af samme årsag er der ofte mennesker som taget uddannelsen, ikke for at starte en terapivirksomhed op, men for at udvikle sig personligt. Her anbefales det dog, du i stedet taget uddannelsen Den PisseGode (selv)Leder der er skræddersyet til netop dette formål.

Al uddannelsesmateriale er på dansk.

Der lægges endvidere vægt på selvudvikling under uddannelsen gennem diverse former for hjemmestudier. Dette omfatter tid til læsning, øvegrupper, ekstern uddannelse (foredrag og lign.), egenterapi, supervision og praktisk øvning på rigtige klienter. Til sammen danner det et helhedsorienteret billede af det, at være terapeut.

Uddannelsen er startet i regi af virksomheden EPIQlearning, hvor jeg sammen med terapeut Tonny Læbel videreudviklede denne platform. Uddannelsen er unik i sin tilgang, da den kombinerer de 5-fasede model med en mere modulopbygget tilgang.

Vores visioner for uddannelsen

At give kommende hypnoterapeuter et så grundigt afsæt, at de er klædt fornuftigt på til at håndtere de fleste gængse problemstillinger, og at de kan danne sig en idé om, hvordan de ønsker at specialisere sig fremadrettet.

Endvidere, at du bliver bevidst om hvilke type klienter du bør tiltrække ud fra princippet om at “have gået vejen selv”.

Hvad kan du bagefter

Praktisere hypnose og hypnoseterapi ved at anvende et manuskript, ligesom du selv kan skrive egne manuskripter. Du kan behandle alle gængse problemstillinger hvor der kan bruges hypnoseterapi, og bliver godt klædt på til at håndtere særligt udfordrende tilfælde og afvigelser.

Det får du med

Ud over en masse ny viden og nye erfaringer, får du følgende med:

 • Undervisningsmappe på dansk.
 • Tilbud om at blive tilknyttet Hypnose Nord’s ambassdørnetværk med tilbud om 2 årlige 1/2 dages inspirationsworkshops hvor du også kan netværke med andre kollegaer i branchen (tilbudet er gratis).
 • Mulighed for personlig sparing med Brian John McCullen Dahl.
 • En introduktion til brancheforeningen FHHD (Foreningen for Hypnotisører og Hypnoterapeuter i Danmark).
 • Ved bestået eksamen: Eksamensbevis / certifikat plus timeoversigt.
 • Du bliver også inviteret til en lukket Facebookgruppe, hvor der kan deles viden på tværs.
 • Et USB stik med de manuskripter vi bruger på uddannelsen plus en masse flere.
 • Du kan tage uddannelsen igen indenfor det næste 1 1/2 år efter afslutning til en særlig pris på DKK 10000,-

Vores generelle principper for hypnoseterapi

Om dette er det rette tilbud for dig, kan du måske afgøre ud fra, om du kan vedkende dig uddannelsens generelle principper, som er:

 1. Vægten er på terapi fremfor på hypnose. Dvs. den terapeutiske samtale er fx vigtig og terapien fremkalder bevidsthed hos klienten. Hypnosen er dog et nyttigt redskab som både bruges til at skabe adgang til fortrængte minder og til at opnå forandring.
 2. Der er meget relevant visdom at hente i filosofier som stoicismen og de hermetiske principper, som vi bruger til at give klienterne bedre strategier.
 3. Vores tilgang er, at give klienterne redskaber, dvs. forståelse og modeller med hjem. Det kan de fx bruge til at opnå endnu mere selvbevidsthed.
 4. Som udtrykt i “A medicine woman’s prayer” er vores bærende princip, at der ikke er noget galt med vores klienter. Men de har midlertidigt mistet deres naturlige balance, og når vi hjælper dem til at genfinde den, sker magien.
 5. Vi tror på, at du må have gået vejen selv. Du kan ikke give noget til andre, som du ikke selv har, og vi kan ikke møde andre, dybere end vi har mødt os selv.
A medicine womans prayer

Omfang

Uddannelsen er tilrettelagt således at mest foregår i weekenderne, dvs. det er normalt muligt at tage den sideløbende med et job med almindelige arbejdstider. Det er bevidst, at uddannelsen er møntet på at bibringe kursisten en bred og grundig eksponering for hypnoseterapi, hvorfor der også finder udvikling sted mellem modulerne. Enten ifa. egne studier, øvegrupper, øvning på prøveklienter, egenterapi og eksterne foredrag om emner som relaterer sig til hypnose, psykologi, hjernen, helbred eller lign.

Man skal ikke være nervøs for eksamen, selvom vi er ufravigelige i vores kriterier. Vi både tilbyder hjælp til at forstå spørgsmålene undervejs og skulle det uundgåelige ske, at man ikke består en eksamen, bliver du tilbudt en ny mulighed. Det er ligeledes vigtigt, at du overholder vores krav til tidsforbruget for den uddannelse som finder sted mellem modulerne.

Uddannelsen svarer til 250 timer og er fordelt som følger:

 • 15 undervisningsdage af 8 timer, i alt 120 timer.
 • 2 skriftlige og en praktisk eksamen.
 • Der tilgår timer til læsning af udleveret materiale (ca. 10 timer)
 • Der tilgår øvning i øvegrupper 6 gange – 8 timer mellem hvert modul dvs. 6 x 8 timer = 48 timer.
 • Der tilgår krav om øvning på rigtige klienter svarende til 40 timer inkl. Rapportskrivning (minimum 8 klienter som alle går igennem mindst 4 faser i den fem fasede model).
 • Der tilgår supervision på klientrapporter svarende til 8 timer.
 • Der tilgår krav om egenterapi svarende til 14 timer for egen regning. Der skal indgå minimum 1 forløb som følger fase 1-4 i den femfasede model. Der tilbydes også muligheden for gruppeterapi svarende til 6 timer for DKK 1500,- (tilbydes 1-2 gange i løbet af det halve år som uddannelsen varer).
 • Der tilgår krav om ekstern uddannelse (foredrag eller lign.) svarende til 10 timer.
Brian John McCullen Dahl profilbillede, kontaktinformation, hypnoseterapeut, terapiformerne stressbehandling, hypnoseterapi mod stress

Undervisere

Primær underviser er Brian John McCullen Dahl, men det må forventes, at der over tid optræder diverse gæsteundervisere, hvor dette giver mening. Både for at styrke uddannelsen endnu mere rent fagligt, og for at tilføre diversitet.

Brian har en stor passion for at undervise, og du er i gode hænder.

Datoer

Uddannelsen strækker sig over 1/2 år og 5 moduler (13 uddannelsesdage) og er planlagt til følgende datoer i 2024/25:

 1. Modul 1 – Fredag d. 6. September – Søndag d. 8. September 2024
 2. Modul 2 – Lørdag d. 12. Oktober – Søndag d. 13. Oktober 2024
 3. Modul 3 – Fredag d. 15. November – Søndag d. 17. November 2024
 4. Modul 4 – Fredag d. 6. December – Søndag d. 8. December 2024
 5. Modul 5 – Lørdag d. 11. Januar – Søndag d. 12. Januar 2025
 6. Praktisk eksamen + Certificering – Fredag d. 28. Februar – Lørdag d. 1. Marts 2025

Undervisningstidspunkt

 Fredag kl. 9-17, Lørdag kl. 9-17, Søndag kl. 9-17.
 

Sted

Undervisningen foregår i lokaler hos Nibe Erhvervspark, Skalhuse 5, 9240 Nibe. 

Hvis man har brug for overnatning kan der laves en aftale med Nibe Camping som også tilbyder overnatning i hytter. Kontakt os gerne, hvis du har ønske herom, og hvis du ikke har en makker.

Pris

DKK 29975,-

*Har du allerede en certificering indenfor NLP, hypnose eller hypnoseterapeut (svarende til minimum 120 timer) kan du tage uddannelsen til en stærkt reduceret pris på DKK 18545. Vi tilbyder også en rabat på DKK 1500 for hver kursist du måtte henvise til os, og som melder sig til.

Der er flere muligheder for betaling:

1) Hele beløbet på een gang

2) Depositum på DKK 7500 plus resten i 2 rater af DKK 11238 (DKK 5523 ved en grundpris svarende til DKK 18545) plus et administrationsgebyr på DKK 299 som fordeles over de 2 rater.

3) Depositum på DKK 6000 plus resten i 6 rater af DKK 3996 (DKK 2091 ved en grundpris svarende til DKK 18545) plus et administrationsgebyr på DKK 995 som fordeles over de 6 rater.

Du vil efter kort tid inde i uddannelsen også kunne tage et mindre beløb for dine øveklienter, hvilket vil sige, at du kan tjene dele af udgiften hjem igen.

Hvis det ikke er en mulighed for dig at få uddannelsen bevilliget i forbindelse med dit arbejde, er det måske værd at undersøge om du kan få uddannelsen finansieret via en bruttolønsordning. Det går ud på, at din arbejdsgiver betaler for uddannelsen, men kan trække beløbet fra din bruttoløn. Når udgiften således modregnes din løn før skat, vil det ikke være en udgift for arbejdsgiveren. Du kan derved spare op til halvdelen af kursusudgiften. Læs mere om ordningen på SKAT’s webside.

Uddannelsen er inklusiv forplejning (morgenmad, frokost + snacks).

Vær opmærksom på at du først er tilmeldt uddannelsen når vi har modtaget din indbetaling af depositummet.

Der tilgår også udgifter til:

 • Evt. indkvartering (fx Nibe Camping)
 • Egenterapi
 • Ekstern uddannele (foredrag mv.)
Bemærk: Ved tilmelding og betaling (model 1-3) inden d. 15. Juni 2024 tilbydes uddannelsen med en særlig early bird rabat på 15% som fratrækkes ovennævnte priser.
 

Indhold

En gennemgang af vores kerneprincipper i behandlingen (vores måde at udøve terapi på).

Feedback og supervision er en del af det at være terapeut, og du må være indstillet på, både at modtage og give feedback til andre. Du lærer lidt om måder at gøre det på.

Du lærer om forskellen mellem direkte (autoritær) og indirekte (tilladende) hypnose.

Du lærer om forskellen på hypnose og hypnoseterapi og kan anvende begge dele efter uddannelsen.

Hvordan man kan samarbejde med andre fagfolk

Om andre måder at bruge hypnose på som ‘streethypnosis’ og hypnoseshows.

Der er i NLP indeholdt en række generelle forudsætninger som du nødvendigvis MÅ omvende dig til, hvis du skal være en dygtig leder. Gennemgang af de vigtigste.

NLP modellen af verden handler om, hvordan (og hvorfor) vi alle opfatter verden forskelligt.

Om den nødvendige etik som må overholdes på området

Gennemgang af de forskellige dele af menneskehjernen, hvor du også lærer om hvordan hjernen håndterer følelser og hjælper dig til at overleve.

Gennemgang af sindets vigtigste bestanddele så du har en grundlæggende forståelse af, hvad bevidsthed, ubevidsthed og underbevidsthed er.

 

Dyberegående gennemgang af hvad bevidsthed og ubevidsthed er, samt hvad du kan opleve (også ift. andre mennesker). Vi inddrager også en model til at måle bevidsthed.

Den kritiske sans (eller faktor) er en form for gateway som giver adgang til det underbevidste og ubevidste, og den lærer du at omgå.

Teknikker til at slukke for dit indre alarmberedskab, som bl.a. er udløst hvis man er nervøs eller angst.

Om hvordan du bedst strukturerer dine sessioner.

Introduktion til begrebet Rapport og til spejling og matching. Introducerer dig også for spejlneuroner og til begrebet resonans.

‘Pretalk’ er den den af den første session som briefer klienten om hvad hypnose er og lærer denne om sind, bevidsthed og andre ting. Indeholder også rammesætning og forventningsafstemning (se de separate punkter).

Hvordan du sætte rammen om sessionerne (tidsmæssigt og rollemæssigt).

Vigtigheden af at huske at forventningsafstemme med klienten. Forventer denne et “Quick Fix” eller er denne indstillet på, at gøre sin del af arbejdet? Er de kommet for at opleve hypnosen? Ved de, at de selv er ansvarlige for resultatet?

Induktioner er indføringen af klienten i trancen. Du lærer både almindelige induktioner og chok (lyn) induktioner.

Du lærer om hvordan du ‘kalibrerer’ på din klient, dvs. aflæser væsentlige skift i deres sindstilstand.

Du lærer at tale det hypnotiske sprog (Miltonmodellen), og hvordan det kan bruges til ændre klientens tankemønstre i hypnosen.

Du lærer om hvad en fordybning er (at bringe klienten ned på et passende tranceniveau), og nogle af de måder hvor på den kan udføres.

Om suggestioner (forslag) og forskellen mellem direkte og inddirekte suggestioner. Du lærer at formulere disse sætninger da de er en vigtig del af hypnoseterapien.

Introduktion til posthypnosetiske suggestioner (‘post’ = efter) og hvordan de virker.

Om forskellige modeller til at måle trancedybder, og om hvordan de forskelllige niveauer bruges.

Introduktion til de forskellige trancefænomener som du kan opleve og udnytte under trancen.

Om brugen af kataleptisk arm (armstivhed) i behandlingen.

Hvordan smertebehandling foregår i hypnose.

Hvordan du får klienten ud af trancen igen.

Om forskellige måder at teste klienternes modtagelighed på og at bruge teknikker om overbevisere.

NLP forudsætningerne er en række generelle forudsætninger, som det er vigtigt at du kan stå inde for, i forhold til det at praktisere terapi. Vi gennemgår de vigtigste og diskuterer dem.

Om de forskellige måder vi opfatter på, og hvordan du kan aflæse klienternes primære system gennem observation. Du lærer også at tilpasse dit sprogbrug herefter.

Submodaliteter er de byggesten hvormed en oplevelse lagres i klientens sind, og ud over at lære om de forskellige submodaliteter, lærer du at spørge ind til dem og at bruge dem til at skabe forandring.

Prædikater er sproglige udtryk som varierer alt efter klientens repræsentationssystem.

Hvordan man bevæger sig mellem at chunke op (at gøre noget mere generelt) til at chunke ned (at gøre noget mere specifikt).

Du lærer at opfange og udfordre de generaliserende, udeladende eller forvrængende udtryk som du hører fra klienten, og som skaber mere bevidsthed hos klienten.

Hvordan du kan gøre brug af ‘rammer’ til at hjælpe klienten til at se sin udfordring i et andet lys.

Den terapeutiske samtale er indledningen til et forløb, og udgør det fundament som hele behandlingen bygger på. Det er derfor vigtigt at få stillet de rigtige spørgsmål samt at stille de spørgsmål, som netop skaber mere bevidsthed hos klienten. Ud over at lære nogle rigtig gode spørgsmål lærer du om forskellige modeller til at strukturere dine spørgsmål.

Forskellen på åbne og lukkede spørgsmål, og om hvornår de bedst bruges i samtalen.

Basis model til brug for målsætning som du vil bruge under hele basisforløbet. Den er kernen i den terapeutiske samtale.

En model der beskriver ‘dybden’ af et problem, dvs. hvor det er forankret. Kan også bruges til målforstærkning (og i Future Pace).

Future Pace er forestillinger (visualiseringer) om den ønskede fremtid. Du lærer om, hvordan de er en del af en typisk behandlingssession.

Overbevisninger fortjener en særskilt undervisning. Du lærer om hvad en overbevisning er, og hvordan de indgår i en næsten enhver forandring.

En meget universel model som tager udgangspunkt i en let trance, som kan bruges ift. mange forskellige problemstillinger. Vi vil demonstrere hvordan det kan brugers ifm. rygestopbehandling.

En generel og bred intro til regressionsterapi, som også indgår i fase II (modellen med de 5 faser).

Terapeutiske skift mellem at være i første, anden og tredje person, hvilket især kan være nyttigt, når der indgår konflikter.

Du lærer hvordan bestemte følelser / tilstande kan forankres til kinæstetiske, visuelle eller auditive ankre.

Indeholder diverse manuskripter til etablering af selvbeskyttelse.

En generel introduktion til modellen med de 5 faser som følger herunder.

En trin for trin vejledning til, hvad du gør i fase I og hvad fasen indeholder. Formålet med fase 1 er bl.a. at skabe overblik over klientens problem og mål samt at give klienten et nyt håb.

En trin for trin vejledning til, hvad du gør i fase II (regressionsterapi). Vi øver teknikken og taler om de udfordringer der kan opstå undervejs. Fasen er rettet imod den angst som klienten måtte opleve. Den primære følelse som behandles i denne fase er angst/frygt.

En trin for trin vejledning til, hvad du gør i fase III (Tilgivelse af andre) og hvad fasen indeholder. Denne fase er typisk rettet imod den vrede som klienten oplever. Den primære følelse som behandles i denne fase er vrede.

En trin for trin vejledning til, hvad du gør i fase IV (tilgivelse af selvet) og hvad fasen indeholder. Den primære følelse som behandles i denne fase er skyld og skam.

Introduktion til fase V, som er en fase der sommetider er nødvendig, hvis der er indre (del) konflikter hos klienten, fx en del der gerne vil forandringen, og en del der ikke vil.

Visual Squash er en særlig teknik som kan bruges til partsterapi (et alternativ til fase V).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com