Den PisseGode (selv)Leder

Indledning og baggrund

Denne uddannelse er møntet på ledere såvel som specialister eller blot helt almindelige mennesker, som prioriterer sin egen udvikling og som vil noget ud over det sædvanlige. Den er bygget op omkring selvindsigt, selvledelse og det at indgå i højtydende (high performance) teams.

Baggrunden er konkrete henvendelser om uddannelsen til hypnoterapeut, på trods af, at ønsket ikke er at praktisere terapi, men at udvikle sig selv med nogle af de unikke og powerfulde værktøjer som terapeuterne lærer. Der er derfor tale om en tilrettet version af uddannelsen til hypnoterapeut, hvor de mest terapeutiske værktøjer er fjernet, men hvor der i stedet er tilføjet  anden relevant information (se længere nede).

Er du formel leder eller ønsker du at blive det, og har du indset, at det at lede andre mennesker kræver, at man først og fremmest kan lede sig selv, er dette  uddannelsen som kan styrke dig. Men det gælder også selvom du ikke er leder, men bare har ønsket om at blive mere bevidst i dit liv, fremfor blot at “drive med strømmen”.

Det er en gammel idé at lancere denne uddannelse og idéen blev styrket da jeg skrev bogen PisseGod Ledelse (se www.pissegodledelse.dk) sammen med Leise Astrid Passer Jensen. Vores præference i forhold til ledelse bygger på en stor grad af selvforvaltning og frivillighed fremfor på magtbaserede strukturer. Uddannelsen uddyber og træner derfor de ting som er nævnt i bogen, men indeholder også yderligere viden.

Uddannelsen tilbydes også som en uddannelse der foregår i (egen) virksomhedsregi. Kontakt os for mere information.

Jeg samarbejder med Leise Astrid Passer Jensen (Agilit) idet vi driver et ledernetværk som vi kalder Fællesskabet af Selvledende Organisationer (indtil videre med udgangspunkt i virksomheder i Danmark). Leise’s fokusområde er bl.a. Agile og selvledende organisationer og at sætte de tilhørende processer op. Check siden https://selvledendeorganisation.nu/ (her kan du også se, hvilke virksomheder der er med i Fællesskabet).

Overordnet om indholdet

Det at lære sig selv at kende handler om forståelsen af vores hjerne og af vores sind, tanker, følelser, personlighedsmønstre, mestrings- og kontrolstrategier, autenticitet, værdier og overbevisninger. Dine evner til at kommunikere, danne målsætninger og konflikt(op)løse på vil også blive styrket eftersom du også bliver bedre til at forstå dine medmennesker. I en gruppe eller i et team vil du kunne bidrage særligt positivt til at styrke teamet og at indgå i såkaldte “high performance teams” hvor både ydelsen og trivslen er maximeret og er i balance.

I sammenligning med lignende uddannelser (der findes kun nogle få) trækker vi mere viden ind fra hypnosen, gå mere i dybden med flere af emnerne og udfordrer også rammerne omkring hele vores verden og samfund. Formålet er at klæde dig bedre på til at bygge på et sund fundament.

Der trækkes en del på relevant teori fra NLP, hypnose og psykologi i almindelighed, men der indgår også flere guldkorn fra bl.a. filosofien.

Uddannelsen er transformerende. Den går tæt på den enkelte, dog på en respektfuld måde, og den er for den, som har modet til at konfrontere sig og arbejde med sine skyggesider. Du skal være indstillet på at blive udfordret af dine medstuderende såvel som af underviserne, og må være indstillet på at arbejde med dine nuværende overbevisninger, hvilket kræver en tilpas mængde åbenhed.

Tag det første skridt på en livstranformerende rejse, der med garanti vil udfordre dit syn på selvledelse og selvudvikling.

Om baggrunden for uddannelsen

Arbejdslivet er i dag fyldt med performance reviews, MUS samtaler, forfremmelser, vurdering af potentialer og deslige. I modsætning til den nærmest kirurgiske præcision som vi måler og evaluerer på vores performance, tager vi dog kun sjældent temperaturen på hvordan vi klarer os i livet.

En “ressource” er i forhold til management noget som udvindes, udnyttes eller opbruges, og det lyder jo forholdsvis koldt og dehumaniserende. Det ønsker vi at tage et opgør med, velvidende at der findes et bedre bytteforhold end at du møder på job for at blive opbrugt via din fysik eller dit intellekt, og så gå træt hjem og sove. Og dagen efter igen gå på arbejde for at blive udnyttet, opbrugt og udvundet. Kort sagt: En trædemølle.

Og på hvor mange leder- kurser eller uddannelser får man at vide, at man som formel leder skal kende sig selv, før man påtager sig ansvaret for andre? Nok egentlig ganske få. Vores formelle ledere vurderes og belønnes primært ud fra resultater, og ikke ud fra graden af erkendelse af deres fejl og mangler eller på hvor godt de kender sig selv.

Som Morten Albæk skriver i sin bog “Ét liv, Én tid, Ét menneske”:

“Hvilken leder er nogensinde blevet fremhævet, forfremmet eller belønnet for at løftet sin afdelings kollektive følelse af mening og selverkendelse med 22 procent?. Er det omvendt profitabiliteten eller omsætningen, der er vokset med 22 procent, er vejen til offentlig hæder og medaljering oftest utrolig kort, uagtet, hvor mange mennesker der på vejen dertil er blevet udvundet, udnyttet og opbrugt.”

Dertil kommer en tro på, at en organisation – alt andet lige – vil performe bedre, hvis vi bliver bedre til at invitere hele mennesket indenfor, fremfor at begrænse det i en snæver position i et strengt hierarki og måske kun være ude efter folks muskler eller hoveder.

Dette og mere andet tager vi et opgør med på uddannelsen som handler om forskellen på sand power og magt/tvang. Uddannelsen er også interessant for den som kun ønsker at blive bedre til at lede sig selv; at finde den bedste udgave af sig selv; og at finde uopdagede indre ressourcer. 

Der findes rigeligt med tilbud som dækker “management” og de mere hårde side af ledelse (økonomi, strategier, supply chain, afsætning, marketing mv.) men når det kommer til det indre arbejde hos den enkelte, er der plads til forbedring. Det vil dette tilbud rette op på. Det kræver dog, at det er her du har din interesse.

 

Udbytte for virksomheden

 • En medarbejder som skaber kulturer kendetegnet ved høj psykologisk tryghed
 • En medarbejder som er klædt på til at håndtere komplekse og kaotiske forløb; udviklings- og forandringsprocesser og som sætter og når sine ambitiøse mål
 • Større indsigter i hvad modgiften er til medarbejderstress, fx ifa. værktøjer til at slukke for hjernens alarmberedskab
 • Bidrag til at den fortsatte udvikling af virksomheden sker iht. ”naturens love”, hvilket betyder at der bygges på et solidt fundament med øget sandsynlighed for flow
 • En medarbejder som via frigivelse af overskud, som ellers ville være bundet af uforløste problemer, i højere grad ville kunne være den bedste udgave af sig selv
 • En selvmotiverende og selvkørende (selv)leder som tager ANSVAR og bidrager til at styrke andre i et (leder) team

Udbytte for medarbejderen

 • Større selvindsigt og øget bevidsthed om dine ubevidste områder, styrker og udviklingssider, hvilket fører til forbedret selvværd og øget selvrespekt
 • Evnen til at lede dig selv, selv når betingelserne ikke er gunstige.
 • Solid forståelse af hjernen og det menneskelige sind, hvilket øger effektiviteten og det mentale velbefindende
 • Selvhypnotiske teknikker til at realisere drømme og mål
 • Forbedrede kommunikationsevner gennem forståelse af sindet og dets kompleksitet samt af teamdynamikker
 • Evnen til at fastsætte ambitiøse mål og styrke evnen til at nå dem, både som individ og som en del af et team med høj præstationsevne og trivsel
 • Blive mere autentisk og handle proaktivt under alle omstændigheder, hvilket skaber et sundt grundlag for respekt og troværdighed

Datoer og omfang

En del af uddannelsen foregår også mellem modulerne ifa. øvning, læsning og projektarbejde.

Klik på modulerne herunder for at få vist yderligere detaljer om indhold.

 • Modul 1: Selvindsigt og selvledelse (24 timer – 3 dage), Onsdag d. 11. September – Fredag d. 13. September 2024
 • Modul 2: Følelsernes hemmelige sprog (20 timer – 2 1/2 dage) – Onsdag d. 23. Oktober – Fredag d. 25. Oktober 2024
 • Modul 3: Relationskompetencer (24 timer – 3 dage) – Onsdag d. 20. November – Fredag d. 22. November 2024
 • Modul 4: Struktureret målsætning (20 – timer – 2 1/2 dage) – Mandag d. 9. December – Onsdag d. 11. December 2024
 • Modul 5: Det oversete fundament (20 timer – 2 1/2 dage) – Onsdag d. 15. Januar – Fredag d. 17. Januar 2025
 • Modul 6: Eksamen (praktisk + 1 projektfremlæggelse) og certificering – Torsdag d. 6. Februar – Fredag d. 7. Februar 2025

Undervisningstidspunkt

3 dages modul: Dagligt kl. 9-17.

2 1/2 dages modul: Første dag kl. 13-17, efterfølgende dage kl. 9-17.

2 dages modul: Kl. 9-17.

Arbejde udenfor undervisningen

Der tilgår 4 studiegruppe møder af 8 timer (mellem hvert modul). 

Eksamen

Uddannelsen indeholder krav om 1 skriftlig samt 1 praktisk eksamen som begge afvikles under Modul 6 (der kan søges om en ny prøve, hvis man mod forventning skulle fejle). Endvidere skal der fremlægges et projekt baseret på NLP modelling* som kickstartes under modul 4.

*NLP modelling handler om kunsten at identificere de makro og mikro strategier der skal til for at være blandt de bedste indenfor et bestemt felt.

Sted

Undervisningen foregår i lokaler hos Nibe Erhvervspark, Skalhuse 5, 9240 Nibe. 

Hvis man har brug for overnatning kan der laves en aftale med Nibe Camping som også tilbyder overnatning i hytter. Kontakt os gerne, hvis du har ønske herom, og hvis du ikke har en makker.

Pris

DKK 33485,-

Der er flere muligheder for betaling:

1) Hele beløbet på een gang

2) Depositum på DKK 7500 plus resten i 2 rater af DKK 12993 plus et administrationsgebyr på DKK 299 som fordeles over de 2 rater.

3) Depositum på DKK 6000 plus resten i 6 rater af DKK 4581 plus et administrationsgebyr på DKK 995 som fordeles over de 6 rater.

Bemærk: Ved tilmelding og betaling (model 1-3) inden d. 15. Juni 2024 tilbydes uddannelsen med en særlig early bird rabat på 15% som fratrækkes ovennævnte priser.

Hvis det ikke er en mulighed for dig at få uddannelsen bevilliget i forbindelse med dit arbejde, er det måske værd at undersøge om du kan få uddannelsen finansieret via en bruttolønsordning. Det går ud på, at din arbejdsgiver betaler for uddannelsen, men kan trække beløbet fra din bruttoløn. Når udgiften således modregnes din løn før skat, vil det ikke være en udgift for arbejdsgiveren. Du kan derved spare op til halvdelen af kursusudgiften. Læs mere om ordningen på SKAT’s webside

 

Brian John McCullen Dahl profilbillede, kontaktinformation, hypnoseterapeut, terapiformerne stressbehandling, hypnoseterapi mod stress

Undervisere

Primær underviser er Brian John McCullen Dahl, men det må forventes, at der over tid optræder diverse gæsteundervisere, hvor dette giver mening. Både for at styrke uddannelsen endnu mere rent fagligt, og for at tilføre diversitet.

Brian har en stor passion for at undervise, og du er i gode hænder.

Diverse

Uddannelsen er med morgenmad alle kursusdage med start kl. 8:30 og uddannelsen inkluderer også frokost og snacks undervejs.

Indhold

Dette modul i selvindsigt, selvbevidsthed og selvledelse, kan du læse mere om, hvad indeholder her.

Dette modul er målrettet vores følelser og vil klæde dig på, til at forstå og tale deres “hemmelige sprog”. Du kan læse mere om hvad modulet indeholder her.

Dette modul er målrettet det at indgå i meningsfulde relationer (teams og grupper) dvs. du lærer at forstå andre mennesker. Modulet har meget at gøre med kommunkation, konflikt(op)løsning, ledelse af andre og “high performance teams”. Du kan læse mere om indholdet her.

Modulet handler om at strukturere målsætninger, om det rette mindset og om “high performance”. Du kan læse mere om indholdet her.

Du kan optimere dig selv, bygge et stærkt og sundt selvværd og gøre mange ting rigtigt, men hvad nytter det altsammen, hvis den grund – hvor på det hele er bygget – er for porøs og ikke er langtidsholdbar og bæredygtig? Der er for mange eksempler på, hvordan vi ignorerer naturlovene i vores praksis, så dette modul sigter mod at bibringe dig en forståelse af naturloven og dens principper. Det er lidt af et “red pill” modul, hvilket vil sige, at du måske får skubbet til din verdensopfattelse. Læs mere om modulet her.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com