Det oversete fundament

Indhold

Dette modul, som både indgår i vores terapeutiske overbygningsuddannelse og i uddannelsen Den PisseGode (selv)Leder, er målrettet en vigtig del af dit livsmæssige fundament. Et fundament som dit autentiske jeg, dit gode selvværd og din selvrespekt bør hvile på, men som vi – desværre – ikke kan tage for givet. Og et fundament skal også helst bygges på solid grund, og det er specielt det sidste, som dette modul handler om:

Helt uafhængigt af, hvad vi laver til hverdag er vi alle mennesker, og burde tage ansvar for vores eget liv. Det er der desværre kun få der gør, og i stedet lægger de den ud eksternt til autoriteter og myndigheder. Ud over at det kræver at du lærer dig selv grundigt at kende kræver det også, at du forstår den ramme som du agerer indenfor, i dette tilfælde universet og naturen. Det handler om en forståelse af nogle af de mest grundlæggende principper; en viden som har været holdt delvist skjult for offentligheden, og hvor du på mange måder lever i et samfund, som kendetegnes ved det modsatte. 

Du kan også vælge at se dette modul som at du bibringes en forståelse af selve rammen som du agerer indenfor hvis du ønsker at arbejde med, fremfor imod universet og naturen. Jovist – du kan godt tillære dig nogle gode kompetencer indenfor de øvrige områder som handler om selvledelse eller terapi, men uden en forståelse af disse rammer kan du ikke udnytte denne viden optimalt og du risikerer måske i værste fald at anvende forkert eller uetisk. Måler er endvidere, at du begynder at forholde dig kritisk, både ift. den måde vi leder andre mennesker på og mht. hvordan vi har indrettet vores samfund.

Det er modulet hvor vi udfordrer størrelser som magt, tvang, “pisk og gulerod” og formel autoritet, men dog erstatter det med noget som er endnu bedre.

Advarsel: Det er lidt af et ”red pill” modul hvor din nuværende tro på vores omverdenen vil blive udfordret. Det kan udløse stærke følelser samt medføre ubehag, når du først bliver i stand til at se på verden ’uden filter’. Og det kan – til tider – være provokerende indhold som givet vis vil udfordre din åbenhed. 

Efter at have tænkt længe over det, vil vi anbefale at du tager dette modul som det sidste i rækken, da de øvrige moduler kan være med til at gøre dig mere åben og klar til indholdet i dette modul. 

 

Filosofien efter Hermes Trismegistus kan forklares med 7 overordneden principper som gælder universelt. Der introduceres også et 8. og glemt princip.

Et framework som handler om graden af kompleksitet (fra simpelt mod kaos).

En forklaring på fænomenet Kognitiv Dissonans som handler om, hvordan der helst skal være harmoni mellem vores opfattelse og vores virkelighed, ellers mærker vi det ifa. “Kognitiv Dissonans”.

En overordnet introduktion til “loven om tiltrækning” og hvordan den skal forståes ift. Naturloven.

Hvad vil det egentlig sige, at have et “åbent mindset”?

Om makro- og mikrokosmos ift. okkult viden. Makrokosmos rummer det aggregerede og mikrokosmos rummer det individuelle.

Du lærer at genkende de afledere (distraktioner) som gør at vi vender blikket bort fra mere presserende sager.

Afhængig af hvilket niveau du er nået til, vil du se og opfatte verden anderledes end dem som er på et andet niveau. Du bliver introduceret til en model over alle niveauerne.

Forskellen mellem sandhed (fakta), opfattelse og fortolkning. Det er vigtigt at forstå forskellen og at kunne skelne.

Introduktion til begrebet Solipsisme, som handler om troen på, at vi i virkeligheden er alene i verden.

En introduktion til Naturloven, også kendt i Danmark som “Naturretten” eller mere generelt som “Universets lov”. Der er ikke tale om en standard, global lov, men indholdet går helt tilbage til det gamle Grækenland. 

Naturloven er lige så gældende som Tyngdeloven. Der vil være (naturlige) konsekvenser, hvis du overtræder loven.

Handler om hvordan Naturloven positionerer sig mellem 2 yderpoler: Tilfældighed og determinisme.

Der redegøres for, hvordan vi mennesker faktisk kan “programmeres”, og bliver det, fra det tidspunkt hvor vi bliver født.

Hvordan vi kan bruge tilgængelig information til at manifæstere det vi ønsker.

En forklaring til hvad kausalitet egentlig er, og hvad de 2 planer er (virkningernes plan og årsagssammenhængenes plan).

Lineær tid ift. virkelighed. Om nuet, fortiden og fremtiden. 

Hvordan vi betaler enten gennem afgivelse af vores tid eller af vores opmærksomhed.

Hvordan Naturloven kommer til udtryk når den henholdsvis overholdes og ikke overholdes.

Hvad er forskellen på Power og Force? Vi introducerer en model som redegør for forskellige grader af bevidsthed og forklarer hvorfor Power altid vil være overlegent ift. Force (magt/tvang).

En overordnet introduktion til, hvad det vil sige at være “suveræn”. 

Om moralsk relativisme sat i forhold til hvad der er egentlig moralsk. Omhandler fundamentet under samfundets love og regler.

Apofaktisk undersøgelse handler om at tage stilling til hvad noget er, ved at forholde sig hvad det IKKE er.

Om det hellige maskuline vs. det hellige feminine.

Hvordan Frihed og Moral hører sammen.

Hvad er egentlig en “Regering” og hvad er “Jurisdiktion”? Hvordan er tanken om mennesket som en Gud opstået og hvad er problemet med en dogmatisk tro som egentlig religion?

Om begrebet Statism (troen på at staten er almægtig) vs. sand Anarki som egentlig bare betyder “Uden hersker”.

Hvem er den egentlige skyldige, hvis en autoritet beslutter sig til at en anden aktør skal udføre et overgreb, som påfører et andet menneske skade? Autoriteten eller aktøren? Om begrebet Moralsk ansvarlighed.

Der er forskel på at beklage og at undskylde, men hvad består denne forskel i?

Om forbindelsen mellem selvhad hos et individ og dennes tendens til at krænke andre.

Hvordan det at få leder- eller særstatus kan forandre hjernen og gøre dig mindre empatisk.

En model som handler om roller vi ofte spiller som enten redder, krænker eller offer.

Datoer

Fredag d. 17. Januar kl. 13-17, Lørdag d. 18. Januar kl. 9-17, Søndag d. 19. Januar 2024 kl. 9-17.

Sted

Undervisningen foregår i lokaler hos Nibe Erhvervspark, Skalhuse 5, 9240 Nibe.

Hvis man har brug for overnatning kan der laves en aftale med Nibe Camping som også tilbyder overnatning i hytter. Kontakt os gerne, hvis du har ønske herom, og hvis du ikke har en makker.

Pris

DKK 6899,-

Der er flere muligheder for betaling:

1) Hele beløbet på een gang

2) Depositum på DKK 2000 plus resten 1 måned inden kursusopstart.

Diverse

Kurset er med morgenmad fredag, lørdag og søndag med start kl. 8:30 og uddannelsen inkluderer også frokost og snacks undervejs.

Modulet her indgår – såvel som flere andre moduler – i vores uddannelse “En PisseGod (selv)Leder”. Det skal bemærkes, at man ikke kan tage modulerne enkeltvis og opnå certifikat på gennemført uddannelse. Årsagen er, at der også indgår andre aktiviteter på uddannelsen så som studiegruppearbejde og eksamener. Vi kan dog tilbyde en prisreduktion på DKK 2500 pr. gennemført modul, hvis du du senere vælger at tage uddannelsen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com