Terapiformerne

Behandlingsprofil

 

I hovedtræk anvendes hypnoseterapi samt NLP-terapi som begge er stærke terapiformer.

Der benyttes nogle ret unikke ‘værktøjer’ til rygestop og lign. afhængighedsmønstre samt vaneændring generelt.

Jeg er underlagt fagets etik og har tavshedspligt.

Jeg udøver lejlighedsvis hypnoseterapi hos Hypnose Syd, og underviser nye hypnoterapeuter i epIQlearning.

Klient i hypnosestolen, kontaktinformation, terapiformer

Om hypnoseterapi

 
Hypnose og hypnoseterapi er – som terapiformer – en seriøse, anerkendte og kognitiv behandlingsformer,  der kan anvendes på mange forskellige problemstillinger. Stadigt flere læger, tandlæger, psykologer, hospitaler og andre sundhedsrelaterede institutioner anvender hypnose og hypnoseterapi.

Hypnose som behandlingsform har intet at gøre med showhypnose. Hypnose handler i al sin enkelthed om at bruge sin forestillingsevne, sin koncentration og at slappe af. Man kan også sige, at det handler om at fremkalde de ønskede følelser.

Jeg benytter moderne (såkaldt “tilladelig”) hypnose efter Dr. Milton H. Erickson’s koncepter.

Hypnose er at bringe klienten i en trancetilstand. Det behøver ikke at være så dybt, at du ikke kan huske bagefter, hvad der er sket. 

Dybden afhænger af hvad der skal arbejdes med, og hvor modtagelig du er (modtageligheden handler hovedsagelig om indre modstand). De fleste klienter oplever, at de efter nogle få gange, går hurtigere i trance, og dybere. 

Men alle mennesker kan hypnotiseres, og oplever at være i trance flere gange om dagen, helt uden at man måske tænker over det. F.eks. når man dagdrømmer, eller pludselig opdager at man er fremme ved destinationen mens man kører bil.

At hypnose er tilladelig betyder også at du altid er med i det, og at man ikke vil kunne få dig til at gøre noget, som du ikke vil. Derfor er din motivation for at arbejde med din problemstilling også afgørende.

Om NLP-terapi

NLP står for Neuro Linguistic Programming er foruden hypnoseterapi terapiformer som overlapper med hypnoseterapien. Der er tale om en form for programmering vha. “hjernens sprog” og det fungerer i almindelig samtale, om end grænsen til trancetilstand ofte er flydende.

NLP handler om hvordan man bruger sproget til at opnå det ønskede resultat. Det vedrører både de spørgsmål som stilles og som du bliver bedt om at udføre.

Der er sådan set ikke så meget mærkeligt ved det, andet end at du måske vil synes, det nogle gang er nogle anderledes spørgsmål eller bemærkninger.

Jeg bruger også NLP under hypnoseterapi behandlinger og de to behandlingsformer lapper meget ind over hinanden.

Du lærer at blive bedre til at bruge dit sanseapparat, at anskue situationer fra flere synsvinkler samt at få nemmere ved at nå dine mål. Der er rigtig meget hjælp til selvhjælp i NLP, så man kan godt sige, at du får nogle flere kompetencer efter et forløb.

Sådan foregår terapiformen

Generelt om behandlingerne

Med undtagelse af rygestop, øvrige afhængighedsproblematikker / vaneændring, som jeg løser via solgte forløb (oftest er kun 1 gang nødvendig), arbejdes efter en 5-faset model som fordeler sig over flere sessioner. Her benytter jeg begge terapiformer (hypnose og NLP) i overlapning.

Dvs. dette er en model jeg bruger til de tungere problemstillinger (angst, stress, depression, lavt selvværd mv.)

Her afdækkes både problemet og målet grundigt (der skabes bevidsthed om denne).

Vha. denne model finder vi også frem til årsagen for problemet, og løser den vha. regressionsteknikker, tilgivelsesarbejde og del-terapi.

Alt sammen i hypnosen. Man kan sige, at der først skabes bevidsthed om problem og mål (hvorved problemet allerede begynder at løsne sig op), hvorefter årsagen findes og adresseres.

Tilsidst gør vi “mulden” så optimeret, at tilsvarende problemer ikke kan tage rod længere.

Når du er færdig, efter et forløb hos mig, er du altså rimeligt sikker på, at vi har fået det hele lukket.

Af ovennævnte årsager bookes generelt 4 sessioner  (varierer mellem 3 og 5) til disse kategorier af problemstillinger. 

Samtalen om problemet

I mange tilfælde har vi allerede talt lidt om det i telefonen, men vi starter altid sessionen med at afdække problemet, idet det er vigtigt at vide hvor du står og hvad problemet egentlig består i.

Det gør vi som en almindelig samtale, hvor der stilles nogle afklarende spørgsmål. Din behandling starter allerede her, idet du selv bliver mere bevidst om udfordringen.

Målsætning bag terapiformen

Jeg hjælper dig til at formulere et positivt mål som dit ubevidste sind vel og mærke kan forstå. Såkaldte “væk-fra” mål (negative mål), altså de ting du ikke vil, kan det ubevidste sind ikke håndtere, da det ikke forstår betydningen af “ikke”.

Målsætningen er en væsentlig del af din første samtale.

Du vil se din terapeut tage notater både under samtalen om problemet og under målsætningen.

Det gør jeg da  indholdet bruges under selve behandlingen, og da en behandling nogle gange strækker sig over flere gange, får jeg brug at huske indholdet til senere.

Alt ting skrives ned anses dog som værende dyb fortrolig information, og jeg er underlagt tavshedspligt.

 

Dit og mit ansvar

Du vil altid selv være ansvarlig for resultatet, mens jeg har ansvaret for processen. Uden din medvirken og uden at du tillader hypnosen, kommer vi ingen vegne.

Det er selvfølgelig vigtigt at du har tillid til processen, men endnu mere vigtigt er det, at du også har tillid til dig selv.

Stol på, at du – som en naturlig del af dig – kan gå i trancetilstand.

Tænk på det som en form for dans, hvor du lader dig føre. I dette tilfælde er det terapeuten der fører, og som har ansvar for processen.

 

Behandlingen

Afhængig af problemets art og dine ønsker vil jeg måske anvende NLP teknikker eller hypnose som terapiformer. I begge tilfælde starter du med at sætte dig godt til rette, og måske lukke øjnene.

Ved NLP kan vi finde på at anvende forskellige øvelser. Nogle siddende, andre stående eller i bevægelse.

Grænsen til trance kan nogle gange være flydende, og nogle gange bliver du måske også bedt om at lukke øjnene.

Er der tale om hypnose terapi bringes du vha. sproglige teknikker ind i en behagelig og afslappende trancetilstand.

Det er en tilstand hvor du sandsynligvis vil kunne huske alt, og hvor du er i fuld kontrol mht. hvad du vil sige og gøre. Du vil kunne tale normalt og vil til enhver tid kunne vælge at bryde trancen.

Kommer du i klinikken flere gange, eller er du særlig modtagelig, vil du nogle gange opleve at kunne nå dybere.

Der kan også være et egentligt og terapeutisk formål med at bringe dig dybere, men du vil stadig opleve at være i fuld kontrol.

Jeg anvender derefter en række teknikker der bl.a. bygger på din forestillingsevne.

Oftest vil du bare skulle lytte til min stemme, men vi kan nogle gange finde på at bede dig om at tale eller at bruge andre former for signaler.

Under behandlingen flettes din målsætning ind i hypnosen.

Vi kan lave en aftale om at du tilkøber en lydoptagelse af hypnosen, som du vil kunne anvende derhjemme til “selvhypnose”.

Jeg vil altid skræddersy optagelsen til netop din udfordring og din situation. Jeg optager den efter din hypnose seance, så det er ikke en direkte gentagelse af det du allerede har oplevet.

En seance (målsætning + behandling) varer typisk 1 ½ time.

 

Hvor mange sessioner er nødvendigt?

Jeg bliver ofte stillet spørgsmålet om, hvor mange behandlinger der skal til hvad angår begge terapiformer.

Det er dog svært at svare generelt på, for det afhænger rigtig meget af dine mål og af din specifkke udfordring.

I flere tilfælde er der mærkbar forandring allerede efter den første session.

Men specielt hvis vi skal ind og finde samt løse årsagerne til problemet, skal der oftest flere sessioner til.

Gennemsnittet ligger på 4 sessioner, hvilket muliggør både årsag og symptombehandling og at du klædes på til selv at fortsætte.

Mellem hver session øver du dig i fx selvberoligelse og selvbeskyttelse i de udfordrende situationer og vi taler det igennem den efterfølgende gang, hvordan tingene er gået.

Som det står skrevet længere oppe kan man dog vha. blot en enkelt session skabe varig forandring hvad angår ændring af vaner/opløsning af afhængigheder, herunder rygestop.

Efter behandlingen

De fleste mennesker vil føle sig rigtig godt tilpas efter behandlingen og nogle er ligefrem fyldte med energi.

Andre er blevet eftertænksomme, og oftest fortsætter hypnosen eller NLP-terapien med at arbejde i din underbevidsthed.

Ofte oplever klienterne at de mister tidsfornemmelsen under selve behandlingen, hvilket er et kendt trancefænomen.

Bestil tid til behandling ved at kontakte mig her, og få en samtale om, hvordan jeg kan hjælpe dig vha. mine terapiformer.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com