Master hypnotisør og hypnoseterapeut

Indhold

Denne uddannelse, som er fordelt ud på 410 timer fordelt ud på 1 år, bringer dig op på et Master hypnoseterapeut niveau, hvis du samtidig har vores basisuddannelse (eller en tilsvarende basisuddannelse) på 250 timer. Kravet fra SKAT for at blive momsfritaget er 660 timer.

Vi går i dybden med flere af de ting vi underviste i på basisuddannelsen, tilfører endnu mere NLP viden og 4 moduler som uddannelsen har til fælles med uddannelsen Den PisseGode (selv)Leder. Derudover indeholder den klinikvejledning samt et modul om, hvordan du bedst tiltrækker klienterne. Målet er at klæde dig på, ikke “kun” til at varetage alle gængse behandlinger, men også til at føre en sund virksomhed (ofte er denne del udeladt på de fleste uddannelser).

Vi går også mere i bredden hvad angår de enkelte teknikker og adresserer flere af de  undtagelser som du kan komme ud for i det virkelige liv.

Hvad kan du bagefter

Praktisere hypnoseterapi på et avanceret niveau, og selv at gennemgå en endnu større udvikling som menneske.

Omfang

Uddannelsen svarer til 410 timer og der indgår følgende:

Klik på modulerne herunder for at få vist yderligere detaljer om indhold.

 • Modulet: Selvindsigt og selvledelse (24 timer – 3 dage)
 • Modulet: Følelsernes hemmelige sprog (20 timer – 2 1/2 dage)
 • Modulet: Relationskompetencer (24 timer – 3 dage)
 • Moduet: Struktureret målsætning (20 – timer – 2 1/2 dage)
 • Modulet: Klinikvejledning 
 • Teknikker til induktion, fordybelse og behandling
 • Udvidet metamodellering
 • Det hypnotiske sprog (Milton modellen)
 • Terapeutiske metaforer, herunder indlejrede metaforer
 • Selvværd og selvrespekt – det gode fundament
 • SKILL (gruppehypnose)
 • Sproglige forudsætninger
 • Håndtering af DFE (Dark Force Entities)
 • 2 skriftlige og en praktisk eksamen.
 • Timer til læsning af udleveret materiale (ca. 10 timer)
 • Øvning i øvegrupper (5 gange af 8 timer) mellem hvert modul, ialt 40 timer.
 • Øvning på rigtige klienter svarende til 30 timer inkl. Rapportskrivning (fordelt på minimum 8 klienter)
 • Supervision på klientrapporter svarende til 10 timer
 • Egenterapi svarende til 20 timer samt betaling til de eksterne aktører. Der skal indgå minimum 1 forløb som følger fase 1-4 i den femfasede model.

Datoer

Endnu ikke fastsat – sandsynligvis i 2025.

Pris

Samlet pris DKK 39605.

Der er flere muligheder for betaling:

1) Hele beløbet på een gang

2) Depositum på DKK 7500 plus resten i 4 rater af DKK 8027 plus et administrationsgebyr på DKK 500

3) Depositum på DKK 7500 plus resten i 8 rater af DKK 4014 plus et administrationsgebyr på DKK 1000

Hvis det ikke er en mulighed for dig at få uddannelsen bevilliget i forbindelse med dit arbejde, er det måske værd at undersøge om du kan få uddannelsen finansieret via en bruttolønsordning. Det går ud på, at din arbejdsgiver betaler for uddannelsen, men kan trække beløbet fra din bruttoløn. Når udgiften således modregnes din løn før skat, vil det ikke være en udgift for arbejdsgiveren. Du kan derved spare op til halvdelen af kursusudgiften. Læs mere om ordningen på SKAT’s webside.

Uddannelsen er inklusiv forplejning (morgenmad, frokost + snacks).

Vær opmærksom på at du først er tilmeldt uddannelsen når vi har modtaget din indbetaling af depositummet.

Der tilgår også udgifter til:

 • Evt. indkvartering (fx Nibe Camping)
 • Egenterapi
 • Ekstern uddannele (foredrag mv

Sted

Undervisningen foregår i lokaler hos Nibe Erhvervspark, Skalhuse 5, 9240 Nibe. 

Hvis man har brug for overnatning kan der laves en aftale med Nibe Camping som også tilbyder overnatning i hytter. Kontakt os gerne, hvis du har ønske herom, og hvis du ikke har en makker.

Brian John McCullen Dahl profilbillede, kontaktinformation, hypnoseterapeut, terapiformerne stressbehandling, hypnoseterapi mod stress

Undervisere

Primær underviser er Brian John McCullen Dahl, men det må forventes, at der over tid optræder diverse gæsteundervisere, hvor dette giver mening. Både for at styrke uddannelsen endnu mere rent fagligt, og for at tilføre diversitet.

Brian har en stor passion for at undervise, og du er i gode hænder.

Dette modul i selvindsigt, selvbevidsthed og selvledelse, kan du læse mere om, hvad indeholder her.

Dette modul er målrettet vores følelser og vil klæde dig på, til at forstå og tale deres “hemmelige sprog”. Du kan læse mere om hvad modulet indeholder her.

Dette modul er målrettet det at indgå i meningsfulde relationer (teams og grupper) dvs. du lærer at forstå andre mennesker. Modulet har meget at gøre med kommunkation, konflikt(op)løsning, ledelse af andre og “high performance teams”. Du kan læse mere om indholdet her.

Modulet handler om at strukturere målsætninger, om det rette mindset og om “high performance”. Du kan læse mere om indholdet her.

En bred introduktion til de mange ting som du også skal have styr på foruden terapien, herunder relevant lovgivning og anbefalinger.

Der introduceres yderligere induktioner og vi kommer også ind på ‘pattern interrupt’ / lyn / chokinduktioner.

= “Stiv/ubevægelig arm”. Kan bruges på mange forskellige måder, herunder til induktion, fordybelse og behandling.

En teknik til at forene 2 konfliktende dele hos klienten.

Harmonikaindhold

Harmonikaindhold
Harmonikaindhold
Harmonikaindhold
Harmonikaindhold

Livets cirkel og skjoldet er 2 forskellige teknikker, som du introduceres til.

En generel teknik som kan bruges når der skal skabes forandring.

Den avancerede udgave af, at metamodellere på klienten, dvs. udfordre Generaliseringer, Udeladelser og Forvrængninger. Giver også styrkede indsigter i anvendelsen af “det hypnotiske sprog”.

Koblet til emnet “udvidet metamodellering”, men her anvender vi vores viden i hypnosen og retter det mod klienten.

Hvordan metaforer og specielt “story telling” kan være effektivt til at forstærke hypnosen. Vi kommer også ind på emnet “indlejrede metaforer”.

Sproglige forudsætninger er hvor vi indbygger forudsætninger i sproget, hvilket kan bruges til at påvirke klienten i en positiv retning. Vi gennemgår de mange måder det kan gøres på.

DFE er : Dark Force Entities. Har du mange klienter kan du før eller siden komme ud for en klient, som giver udtryk for at vedkommende er besat. Om det er rigtigt eller ej er ikke afgørende for det er jo virkeligt for klienten. Og du skal vide hvad du skal gøre, så punktet indeholder et form for manuskript.

Fundamentet som et godt selvværd og ultimativt selvrespekt skal bygges på. Vi gennemgår en egen udviklet model, som kan være nyttig til at hjælpe klienter med et lavt selvværd.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com