fbpx

Stress og stressbehandling

Indledende om stress

Denne side fortæller om min særlige stressbehandling.

Stress er din krops måde at reagere på, når du er blevet udsat for overbelastning, fysisk såvel som psykisk. Det kan være som følge af en akut trussel eller som følge af en langvarig tilstand, og formålet er at sætte din krop i en tilstand, hvor du kan præstere maximalt.

Stress er den indre stemme der siger “Jeg synes jeg har for meget at lave“.

Hvor udbredt er det?

Stress er et stort samfundsproblem i Danmark. Det siges at op mod 35.000 danskere er sygemeldt med stress dagligt, og at op til 12% af befolkningen oplever alvorlig stress dagligt. Anslået 250-300.000 danskere lider af alvorlig stress og stress er årsag til mange hospitalsindlæggelser og dødsfald. Vi kender stort set alle sammen en person der har været ramt af stress

Stressfakta

 • Positiv stress er en kortvarig belastningstilstand der pga. varigheden ikke er skadelig, mens negativ stress kan forårsage sygdom.

 • En stresstilstand kan blive alvorlig, hvis den får lov til at fortsætte. Tilstanden kan resultere i stresssymptomer i form af et overbelastet nervesystem, hvilket kan giver smerte forskellige steder, og kan resultere i depression, angstlidelser og udbrændthed.

 • Dette er kroppens måde at beskytte dig mod en overbelastning. Der er heldigvis hjælp til stress i form af hypnoseterapien (“hypnoterapien”), og det kan du læse mere om i de øvrige afsnit. 

 • Stress kan skyldes indre følelser som er koblet til uopfyldte behov. Den kan også skyldes vilkår omkring din nuværende situation og den kan sågar skyldes tillærte mønstre hvor man fx er vokset op i en familie, hvor det var normen “at man helst skulle være stresset” for at leve op til præstationskravene.

Nedenstående 10 gode råd er en rigtig god hjælp mod stress, og kan i flere tilfælde tage let stress i opløbet:

 

 1. Foretag vejrtrækningsøvelser.

 2. Sæt grænser for din brug af teknologi (smartphones mv.)

 3. Brug naturen.

 4. Prioriter din nattesøvn.

 5. Prioritet dine sociale behov.

 6. Stimuler dit sind vha. andre sysler.

 7. Vær fysisk aktiv.

 8. Styrk dit selvværd (lær at lede dig selv).

 9. Lær at forstå dit eget sind

 10. Øv dig i at sige nej og i at mindske dit kontrolbehov 

 • Smerter
 • Spændinger
 • Hudproblemer
 • Infektioner
 • Følelse af uro
 • Svimmelhed
 • Søvnproblemer
 • Øget træthed
 • Dårlig appetit
 • Manglende lyst til sex
 • “Kort lunte” og manglende humor
 • Tankemylder
 • Ukontrollerede følelsesudbrud
 • Dårlig hukommelse
 • Tendenser til social isolation
 • Tendenser til at være mere grådlabil
 • Nervøsitet og angst
 • Depression
 • Følelse af tomhed eller mangel på mening 

Alle kan blive ramt af stress, og som sagt er det med 250- 300.000 danskere der lider af alvorlig stress, hvilket er et stort problem for samfundet. 

Unge udgør en særlig gruppe, og årsagerne kan være et stort indre såvel som ydre forventningspres i kombination med manglen på mening. Det er vigtigt at finde årsagerne og at takle det opløbet, så det ikke når at udvikle sig yderligere. 

Noget af det første vi vil tale om er, om der overhovedet er tale om stress eller om det mere er en generel form for tristhed, lavt selvværd eller noget andet.

Og det gode ved det er, at du ikke bliver afvist hos mig, for jeg har erfaring med alle disse størrelser af komplekse, mentale problemstillinger. Det ændrer jo heller ikke ved, at du ikke føler dig i balance, men det er vigtigt at vi sætter ind de rigtige steder.

Hypnoseterapi som behandling

Som stressbehandling og stressterapi er det er langt at foretrække, at årsagerne til stressen identificeres og overkommes. Dette er langt mere virkningsfuldt end at arbejde med din mentale “robusthed”. Stressen kan med fordel behandles med hypnoseterapi samt med ro og afslapning.

 • Af disse årsager lægger vi vægt på, at finde frem til disse årsager og adressere dem i terapien for at forbedre mulighederne for afhjælpning af stress.
 • Dette fjerner som oftest det bagvedliggende problem, i modsætning til den mere konventionelle behandling der overvejende adresserer symptomerne.
 • Det er desværre en udbredt erfaring at et menneskes stresstærskel sænkes, når man først er blevet ramt. Dette medfører ofte, at folk aldrig kommer tilbage til samme stilling igen på trods af velmente forsøg herpå. Årsagen er igen, at selve årsagerne til stressen aldrig er blevet afhjulpet. Faktorerne kan selvfølgelig ligge i selve jobbet, og hvor der ikke er mulighed for at ændre på disse faktorer. Men chancerne forbedres, når årsagerne kendes og adresseres.
 • Som en del af behandlingen adresserer vi også gode teknikker til stresshåndtering.
 • Ofte er en livsstilsændring en del af behandlingen. 

Hvordan foregår mit stressforløb?

Stressbehandling bygger på, at årsagerne til stress afdækkes under almindelige, terapeutiske samtaler, og sommetider også i hypnose. Hvad angår stressbehandling bruges der en kombination af “programmeringsteknikker” (såkaldt Neuro Linguistic Programming) i terapisamtale og hypnose.

Jeg har lagt min stressbehandling om et til et forløb, hvilket vil sige, at du køber en samlet pakke bestående af et antal sessioner af 1 1/2 time, svarende til at du får en samlet rabat i sammenligning med, hvis du skulle købe enkeltsessioner (se min prisliste). 

Forløbet består af op til 5 behandlingssessioner, og dette er baseret på mine erfaringer med, hvad der typisk skal til. Jeg arbejder også med stress som et samlet forløb, da der sjældent kommer noget godt ud af, at afbryde en stressbehandling midtvejs.

1) Vi starter med en problemafdækning, for også at give mig en forståelse af, hvilken type af stress, vi har at gøre med. Dernæst følger en målsætning, så vi er helt enige om, hvor vi skal hen.

2) Du bliver introduceret til hypnose som begreb, lærer at slukke for dit indre alarmberedskab og lærer om sindet. Jeg viser forskellige hypnotiske øvelser, og allerede første gang vil du opleve hvordan det vil være, at være i trance.

3) Evt. regressionsterapi for at finde frem til, hvor problemet startede (og dermed fjerne problemet effektivt). Oftest er det her, at vi finder grundlæggende, begrænsende overbevisninger, som vi så ændrer.

4) Evt. tilgivelsesarbejde, både ift. andre og een selv.

5) Du lærer at arbejde med dine kontrolbehov og evt. om “empowerment” begrebet. Der er tale om stærke værktøjer, hvad angår såkaldt “mestring” (vi har alle brug for at føle, at vi mestrer vores liv).

6) Du lærer at beskytte dig selv.

7) Skræddersyet hypnoseoptagelse som du kan bruge derhjemme til selvhypnose.

Og ind imellem skal du ud og øve dig, så det svarer til, at du får lidt hjemmearbejde.

Forløbet  kan strækkes over tid og tilpasses din kalender. Første og anden session må gerne ligge tæt på hinanden (ca. 1 uge), men det er ikke et must.

Sidste stressbehandling vil jeg foreslå, at vi lægger 3 måneder efter den forrige, og at vi betragter den som en slags opfølgning og finjustering.

Brian John McCullen Dahl profilbillede, kontaktinformation, hypnoseterapeut, terapiformerne stressbehandling

Om mine særlige forudsætninger

Jeg er specialisten i komplekse mentale problemstilinger som stress, depression, angst og lavt selvværd.

For det første har jeg selv lidt af det hele, men har udviklet mig ud af det. 

For det andet trækker jeg på viden fra mange områder, som er med til at gøre min position unik:

 • Erfaring med ledelse af medarbejdere, herunder håndtering af mange forskellige former former for stresstilfælde. Min erfaring giver mig også indsigt i, hvordan ledelse kan påvirke individer og medføre stress. 
 • Jeg trækker på mange års erfaring med selvledelse og empowerment, og er derfor klædt godt på til at hjælpe dig med bedre strategier.
 • Jeg inddrager viden fra stoicismen (stoisk livsførelse) som indeholder mange guldkorn hvad angår den indre robusthed.
 • Hypnosen er meget effektiv til at skabe indre ro og til at opløse / ændre evt. begrænsende overbevisninger.