Det nye menneske – led og frisæt dig selv

Er denne uddannelse noget for mig?

Vi har lavet en helt ny uddannelse baseret på vores erfaringer om, at vi har set deltagere på vores uddannelse til hypnoseterapeut, som ønsker at tilegne sig værktøjer til at håndtere sig selv såvel som at styrke sine relationskompetencer. Men uden at gå ind i terapi som sådan. Det kan fx være, at du arbejder med mennesker, fx som lærer, læge, coach, sygeplejerske eller leder, og at du gerne vil udvikle dig.

Det er vores påstand, at du ikke kan være en ordentlig leder eller være til en sund inspiration for andre, med mindre du har nogenlunde styr på dig selv først. Og hånden på hjertet: Hvor meget har vi egentlig lært om, hvordan vi mennesker egentlig fungerer, i grundskolen eller andre steder?

Denne uddannelse udgør det fundament som vi mener bør være underlaget under ethvert sundt menneske, og den indeholder alt det som vi selv har måtte finde ud af på den hårde måde.

Det kan være, at du selv går rundt med en udefinerbar fornemmelse af eller tristhed over, at tilværelsen synes at handle om et “hamsterhjul”, og du føler måske at du går på kompromis med din egen kerne og autenticitet, og ikke går på arbejde som et helt menneske, men som et menneske bærende en form for maske. Det kan også være, at du har en fornemmelse af, at vores omverden synes at være i et form for skred, eller måske er du blot usikker på, hvad meningen med dit liv er.

Denne uddannele er en alternativ lederuddannelse, som er bygget op omkring det PisseGode Leder univers (med henvisning til bogen af samme navn – se nærmere på www.pissegodledelse.dk). Der er tale om en helt unik uddannelse, som du ikke finder magen til. Det nærmeste er uddannelser som også bygger på viden fra NLP og som lærer dig at opbygge “high performance teams”. Denne uddannelse indeholder de samme emner, men tilfører også vital viden og mere dybde som er overset mange steder.

Uddannelsen er for dig, som ikke vil “nøjes” med et liv der synes at handle om at overleve, men du har et ønske om at leve, og at leve i overensstemmelse med din indre kerne, men som måske savner nogle strategier. Den er for dig, som ønsker og som har modet til at kigge indad fremfor kun udad. Og den er for dig som tør at gå ind i det hele med et åbent sind og en villighed til at aflære noget af det som måske har præget dig.

 

 • Det er vigtigt for mig, at jeg selv kan tage ansvar for mit eget liv, og jeg bryder mig ikke om, hvis andre forsøger at tage dette ansvar fra mig.
 • Jeg er begyndt at blive skeptisk overfor at leve et liv i det vi kalder for ”hamsterhjulet”, og jeg er begyndt at tvivle på det gode i det liv, som jeg har foran mig og på de valg jeg måske har truffet indtil nu, hvad angår ting som uddannelse og økonomiske prioriteringer?
 • Jeg er i tvivl om, hvorvidt den ”byttehandel” som jeg har indgået med min arbejdsgiver (tid for penge) er rimelig og fair?
 • Jeg ønsker at blive bedre til at forstå mig selv, herunder mine tanker og følelser. Sommetider føler jeg, at jeg handler på ”autopilot” og pr. instinkt, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt.
 • Jeg tror ikke på, at livet er opstået som en tilfældighed, men at der er en højere mening med det hele. Med andre ord: Selvom jeg måske ikke helt forstår hvad det er, findes der noget som er større end mig.
 • Livet bør ikke kun handle om at overleve. Jeg ønsker også at leve.
 • Vi mennesker er en højere udviklet art, og er ikke begrænsede eller styret af vores dyriske instinkter. Vi bør ikke handle på en impuls, men bør overveje tingene inden vi træffer et valg.
 • Vi mennesker er stærke og enestående væsener, som ikke behøver alle mulige teknologiske forstærkninger for at kompensere for en ”iboende skrøbelighed”.
 • Mit liv er ikke kun forudbestemt som et følge af min arv og af mit miljø. Jeg har også friheden til at skrive min egen historie.
 • Instinktivt ved vi alle godt hvad der er rigtigt og forkert, altså hvad der er moralsk. Mennesket bør ikke agere anderledes hverken i vores gerning eller i lovgivning.
 • Selvom jeg måske godt anerkender almindelig uddannelse, ved jeg at ”intelligens” ikke kun handler om et intellekt (IQ). Der er langt flere facetter end som så.
 • Jeg har gjort mig tanker om, hvad frihed er, og jeg føler ikke helt, at jeg lever som et frit menneske.
 • Det er vigtigt for mig at udvikle mig selv og at opnå endnu større mestring af mit liv.
 • Jeg føler, at det kan være svært at kommunikere med andre end mig selv, specielt når de har en helt anden opfattelse af spørgsmål som dem der bliver stillet her.
 • Jeg føler ikke helt, at jeg lever i overensstemmelse med min indre kerne og værdier, og jeg kommer nemt til at prioritere andre før mig selv.
 • Jeg ved jeg – som alle andre mennesker – er præget gennem min opvækst, men jeg har svært ved at få øje på mine paradigmer og endnu sværere ved at ændre dem, som bør ændres.
 • Jeg er i tvivl om, hvad meningen med mig og mit liv er.
 • Jeg er sandsynligvis mere indadvendt end udadvendt.
 • Jeg er langsigtet i min tilgang til planlægning og det at træffe et valg.

 

Uddannelsen støtter op omkring “PisseGod Ledelse” universet og bogen af samme navn, og kan ses som en indføring i denne form for lederskab. Bogen er skrevet af 2 erfarne ledere, hvoraf jeg er den ene. 

I sammenligning med uddannelsen som certificeret hypnoseterapeut har vi fjernet de terapeutiske værktøjer, men har bibeholdt den viden og de værktøjer som handler om at opnå en øget selvindsigt, og at lede sig selv bedst muligt. Der er måske 60% overlap. Til gengæld er der tilført mere viden og værktøjer indenfor væsentlige områder som specialiserer dig til at lede dig selv og andre. Der er tale om emner som: Empowerment,  bevidsthed, (livs)mestrings-strategier, nærvær, selvværd og selvtillid, behovsudsættelse, egoet, håndtering af livskriser, relevant og praktiskorienterede principper fra bl.a. stoicismen, Dokkodo (krigerlære af japanske Miyamoto Musashi) og den hermetiske lære som kan bruges til at skabe det liv, som du ønsker og savner.

Uddannelsen kan være særdeles livstransformerende hvis du tør at åbne op og at give af dig selv, og du skal være indstillet at revidere nogle af dine paradigmer undervejs. Du vil også opleve, at du aldrig kan gå tilbage, for når du først har gjort de nødvendige erkendelser, kan de ikke fjernes igen. Du vil have taget adskillige trin op ad bevidsthedens stige.

Hvor “rådgiveren er død” i terapien, bygger denne uddannelse mere på en coachende tilgang, hvor du bruger din viden i omgang med andre mennesker.

Tid og sted

Uddannelsen strækker sig over 5 moduler (13 uddannelsesdage) og er planlagt til følgende datoer i 2024:

 1. 8, 9 og 10. Marts 2024
 2. 13-14. April 2024
 3. 17, 18 og 19. Maj 2024
 4. 29, 30. Juni 2024
 5. 16, 17, 18. August 2024
Modul I (fundamentet for det indre lederskab):
 • Naturloven og de hermetiske principper
 • Åbenhed
 • Menneskelig bevidsthed
 • NLP og NLP forudsætningerne
 • Systemteori og Cynefin
 • Feedback
 • FFFF-modellen
 • NLP Modellen af verden
 • Sindet
 • Menneskehjernen
 • Den kritiske sans
 • Om at slukke hjernens alarmberedskab
 • Bevidsthed, ubevidsthed og underbevidsthed
 • Trivium
 • De stoiske livsprincipper
 • Dokkodo, Miyamoto Musashi’s 21 principper
 • Anti-skrøbelighed
 
Modul II (mig og mit sind)
 • De neurologiske niveauer
 • Overbevisninger
 • Værdier og dyder
 • NLP repræsentationssystemer
 • NLP submodaliteter
 • SMARTE mål
 • Future Pace
 • Selvrespektens stige
 • Kernekvadranten
 • Kontrol-, indflydelses- og bekymringscirklen
 • Offer/kriger arketyperne
 • Pardigmebrydende kommunikation
 • Dunning Kruger effekten
 
Modul III
 • NØGLE
 • Empowerment
 • 7 niveauer af initiativ og selvbemyndigelse
 • Nets kraft
 • Egoet
 • Metamorfoser
 • Behovsudsættelse
 • At bryde tilstanden
 • Læringsniveauer
 • Det retikulære aktiveringssystem
 • NLP metaprogrammer
 • Selvrefleksion
 • Undgå lederhjerne

Modul VI

 • Rapport
 • Pace & Lead
 • Opfattelsespositioner
 • Metamodellering
 • At chunke og og ned
 • Re-framing
 • Sproglige forudsætninger
 • Ikke voldelig-kommunikation
 • Psykologisk tryghed
 • At lede og lade sig lede
 • Teori X og Y medarbejdere
 • Projektioner
 • Dybder af lytning
 • Dramatrekanten
Mellem hvert modul, dvs. 4 gange skal I i øvegrupper øve det I lige har lært i minimum 7 timer. I vil modtage et oplæg hertil. 

Der indgår 1 multiple-choice skriftlig eksamen og en praktisk prøve???

 

Pris

Idet det er første gang, at vi afholder netop denne uddannelse tilbyder vi lige nu hele uddannelsen til en særlig favorabel introduktionspris på DKK 33000 eller DKK 29500 for dem som tilmelder sig inden d. 31/12-23.. Det må forventes, at prisen sættes op efter første gang, da den er lavt sat for en uddannelse af denne slags.

Der er flere muligheder for betaling:

Hele beløbet på een gang

Depositum på DKK 7500 plus resten i 2 rater plus et administrationsgebyr på DKK 250

Depositum på DKK 7500 plus resten i 8 rater plus et administrationsgebyr på DKK 900

Hvis det ikke er en mulighed for dig at få uddannelsen bevilliget i forbindelse med dit arbejde, er det måske værd at undersøge om du kan få uddannelsen finansieret via en bruttolønsordning. Det går ud på, at din arbejdsgiver betaler for uddannelsen, men kan trække beløbet fra din bruttoløn. Når udgiften således modregnes din løn før skat, vil det ikke være en udgift for arbejdsgiveren. Du kan derved spare op til halvdelen af kursusudgiften. Læs mere om ordningen på Skat’s webside.

Uddannelsen er inklusiv forplejning (frokost + snacks).

Vær opmærksom på at du først er tilmeldt uddannelsen når vi har modtaget din indbetaling af depositummet.

Du får udleveret 1 mappe undervejs med supplerende materiale.

Der tilgår også udgifter til:

 • Evt. indkvartering (Nibe Camping)
 • Evt. Supplerende bøger

Det indre lederskab

En grundlæggende introduktion til NLP og hvordan det kan bruges af almindelige mennesker.

Der er i NLP indeholdt en række generelle forudsætninger som du nødvendigvis MÅ omvende dig til, hvis du skal være en dygtig leder. Gennemgang af de vigtigste.

Gennemgang af sindets vigtigste bestanddele så du har en grundlæggende forståelse af, hvad bevidsthed, ubevidsthed og underbevidsthed er.

 

Dyberegående gennemgang af hvad bevidsthed og ubevidsthed er, samt hvad du kan opleve (også ift. andre mennesker). Vi inddrager også en model til at måle bevidsthed.

Den kritiske sans (eller faktor) er en form for gateway som giver adgang til det underbevidste og ubevidste. 

Gennemgang af de forskellige dele af menneskehjernen, hvor du også lærer om hvordan hjernen håndterer følelser og hjælper dig til at overleve.

Teknikker til at slukke for dit indre alarmberedskab, som bl.a. er udløst hvis man er nervøs eller angst.

Grundlæggende forståelse af, hvordan alle mennesker har en unik oplevelse, da oplevelserne gå gennem hjernens unikke filtre.

Introduktion til de forskellige repræsentationssystemer som knytter sig til måden vi sanser og opfatter vores verden på.

Submodaliteter er de byggesten hvormed en oplevelse lagres i klientens sind, og ud over at lære om de forskellige submodaliteter, lærer du at spørge ind til dem og at bruge dem til at skabe forandring.

Basis model til brug for målsætning.

Udvidet model til brug for målsætninger.

En model der beskriver ‘dybden’ af et problem, dvs. hvor det er forankret. Kan også bruges til målforstærkning (og i Future Pace).

Overbevisninger fortjener en særskilt undervisning. Du lærer om hvad en overbevisning er, og hvordan de indgår i en næsten enhver forandring.

Hvordan værdier styrer vores valg, og hvad forskellen er mellem en dyd og en værdi

Hvordan selvindsigt fører til selverkendelse, der fører til selvværd der fører til selvrespekt. Og hvad er selvtilid?

En model til at arbejde med dine kernekvaliteter såvel som dine “allergier”.

Her er emnet kontrol, og hvad du egentlig er i kontrol over, når det kommer til stykket.

En model der består af 7 initiativtrin.

Hvad er empowerment, og hvad gør man?

Om kunsten at være i nuet. Om in-timere og through-timere.

Hvad er et ego, og hvordan kan det være problematisk?

Om vigtigheden af at mestre behovsudsættelse.

Teknik til at bryde fastlåsthed

Om de bevidste og ubevidste læringsniveauer.

Her lærer du om, at du ultimativt selv er ansvarlig for din reaktion for en given påvirkning, og hvordan du kan ændre denne. Vi kommer også ind på emnet “fortolkning”.

Om kompleksitet og forskellige strategier.

En nyttig model til at beskrive modpolerne for 2 forskellige mindsets.

Om de forandringsskabende “metamorfoser” (livskriser) / “Dark night of the soul” for at forberede dig på, at du KAN blive ramte af dem.

Kommunikation på tværs af paradigmer

Måde at lære og handle på.

Her tager vi nogle af de nyttige, stoiske principper frem.

Den japanske kriger Miyamoto Musashi’s 21 principper for et selvledende liv.

Læren om naturloven som er de universelle krafter der ikke er til diskussion.

Her lærer du en nyttig model, der kan hjælpe med at manifæstere dine målsætninger, men også kan bruges til at danne nye overbevisninger (eller at ændre de gamle).

NLP model til at beskrive personlighedstræk

Om kunsten at være refleksiv.

Hvad vil det sige at “være åben” og hvordan bliver man det? Hvad er forskellen mellem de Engelske udtryk “Conscience” og “Ignorance”?

Om hvordan vi har det med at overvurdere vores egen formåen indenfor områder vi ikke ved nok om (og omvendt).

Om forskellen på robusthed og anti-skrøbelighed og hvordan vi opnår det sidste.

Det ydre lederskab

Grundlæggende gennemgang af vibrationer mellem mennesker, spejlneuroner, matching og spejling samt om, hvordan det er vigtig viden for at skabe den nødvendige tillid.

Hvordan du bl.a. vha. kropssprog skal pace et menneske før du kan begynde at lede vedkommende.


Læren om at være i første, anden og tredje position og om hvordan det bl.a. kan bruges til konfliktløsning.

Om at udfordre Generaliseringer, Udeladelser og Forvrængninger (GUF).

Læren om abstraktionsniveauer, hvilket er noget man bruger i samtale, hvor man søger at forstå.

Måder at “reframe” (at se noget i et andet perspektiv) på, som kan bruges til at opnå forandring.

Manipulerende sætningskonstruktioner.

En nyttig og rammesættende model til at separere fx følelserl fra fakta.

En model der kan bruges til at rose, give anerkendelse, empati samt feedback.

At give og modtage feedback. Du lærer flere teknikker.

Hvad er psykologisk tryghed, og hvordan opnår man det?

Her pakker vi vores forståelse af den moderne leder ud, idet vedkommende både kan lede og lade sig lede.

Teknik der kan bruges til at hjælpe andre med at se sig i målet.

Hvad er en “lederhjerne” og hvorfor er den problematisk?

McGregors Theory X og Y model der beskriver 2 yderpunkter i, hvordan man kan opfatte medarbejdere.

Hvad er forskellen mellem at være medlidende og medfølende, og hvad er ‘compassion’?

Hvad er en projektion, og hvad fortæller det om os selv?

Gennemgang af de forskellige grader af lytning af, hvad et andet menneske taler om. 

Vi kommer også ind på “Argumentations Tennis”.

Gennemgang af modellen som består af offer, krænker og redder.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com